Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây

SINH HỌC 10 BÀI 2: GIẢI BÀI TẬP VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

♦ Qua những đêm ẩm ướt, vào buổi sáng thường có những giọt nước xuất hiện trên đầu tận cùng của lá (đặc biệt, thường thấy ở lá cây một lá mầm), hiện tượng đó gọi là sự ứ giọt (hình 2.4). Giải thích nguyên nhân của sự ứ giọt.

Trả lời:

Nguyên nhân của hiện tượng ứ giọt là do môi trường có độ ẩm cao, bão hòa hơi nước, nước trong cây không thoát qua lá ở dạng hơi được nên có hiện tượng ứ giọt nhờ áp suất rễ.

Giải bài tập 1 trang 11 SGK sinh học 11: Chứng minh cấu tạo của mạch gỗ thích nghi với chức núng vận chuyển nướcc và các ion khoáng từ rễ lên lá. 

Trả lời:

Mạch gỗ gồm các quản bào và mạch ống đều là những tế bào chết khi chúng thực hiện chức năng mạch dẫn, chúng trở thành các ống rỗng, không có màng, không có các bào quan. Các đầu cuối và vách bên đục thủng lỗ. Vách được linlin hóa bền chắc chịu được áp lực của dòng nước bên trong. Chúng nối với nhau thành những ống dài từ rễ lên đến tận các tế bào nhu mô của lá, tạo thuận lợi cho dòng vận chuyển nhựa nguyên di chuyển bên trong. Các ống xếp sít nhau cùng loại (quản bào – quản bào, mạch ống – mạch ống) hay khác loại (quản bào – mạch ống) theo cách lỗ bên của một ống sít khớp với lỗ bên của ống bên cạnh, đảm bảo cho dòng vận chuyển bên trong dược liên tục nếu một số ống nào đó bị hư hỏng hay bị tắc và cũng là con đường cho dòng vận chuyển ngang.

Giải bài tập 2 trang 11 SGK sinh học 11: Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lẽn lá ở những cây gỗ cao lân hàng chục mét?

Trả lời:

Áp suất rễ (động lực đầu dưới), lực hút do sự thoát hơi nước ở lá (động lực đầu trên) và lực liên kết giữa phân tử nước với nhau và giữa phân tử nước với vách mạch gỗ.

Giải bài tập 3 trang 11 SGK sinh học 11: Nếu một ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ trong ống đó có thể tiếp tục đi lên được không, vì sao?

Trả lời:

Nếu một ống mạch gỗ bị tắc, dòng nhựa nguyên trong ống đó vẫn có thể tiếp tục đi lên được bằng cách di chuyển ngang qua các lỗ bên vào ống bên cạnh và tiếp tục di chuyển lên trên.

Giải bài tập 4 trang 11 SGK sinh học 11: Động lực nào đẩy dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và cúc cơ quan khác?

Trả lời:

Sự chênh lệch về áp suất thẩm thâu giữa cơ quan cho (lá) và cơ quan nhận (rễ, hạt, quả…).

II. CÂU HỎI BỔ SUNG

Các tế bào vồ cây được cung cấp nước, các ion khoáng cũng như sân phẩm quang hợp bằng cách nào?

Trả lời:

Các tế bào vỏ cây được cung cấp nước và các ion khoáng qua đường vận chuyển ngang: Nước và các ion khoáng có thể qua các lỗ bên trên vách mạch gỗ di chuyển vào các tế bào của các tia gỗ xuyên tâm rồi di chuyển đến các tế bào vỏ.

Các sản phẩm của quang hợp như saccarôzơ… di chuyển từ các ống hình rây qua tế bào kèm và tế bào nhu mô vào các tế bào tia gỗ xuyên lâm rồi từ đó xâm nhập vào các tế bào vỏ cây.

Từ khóa: ,