Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

SINH HỌC LỚP 10 BÀI 23: QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT

I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

A. PHẨN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

▼ – Bình đựng nước thịt và bình đựng nước đường để lâu ngày, khi mở nắp có mùi giống nhau không? Vì sao?

– Em hãy kể những thực phẩm được sản xuất bằng cách sử dụng vi sinh vật phân giải prôtêin.

– Theo em thì trong khi làm tương và làm nước mắm, người ta có sử dụng cùng một loại vi sinh vật không? Đạm trong tương và trong nước mắm từ đâu ra?

Trả lời:

– Bình đựng nước thịt và bình đựng nước đường đế lâu ngày, khi mở nắp có mùi không giống nhau.

Vì:

+ Bình đựng nước đường xảy ra quá trình lên men rượu.

+ Bình đựng nước thịt xảy ra quá trình phân giải prôtêin, amôniac bay ra.

– Những thực phẩm được sản xuất bằng cách sử dụng vi sinh vật phân giải prôtêin là: tương, nước mắm,…

– Theo em trong việc làm tương và làm nước mắm, người ta sử dụng những loại vi sinh vật khác nhau. Đạm trong tương và đạm trong nước mắm là do quá trình phân giải prôtêin của vi sinh vật sinh ra.

▼ Em hãy kể những thực phẩm đã sử dụng vi khuẩn lactic lên men.

Trả lời:

Những thực phẩm đã sử dụng vi khuẩn lactic lên men là: dưa chua, sữa chua.

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Vi khuẩn lam tổng hợp prôtêin của mình từ nguồn cacbon và nitơ ở đâu? Kiểu dinh dưỡng của chúng là gì?

Trả lời:

Vi khuẩn làm tổng hợp prôtêin của mình từ nguồn cacbon và nitơ ở trong không khí. Kiểu dinh dưỡng của chúng là quang tự dưỡng.

2. Điền sự sai khác của hai quá trình lên men vào bảng sau:

Đặc điểm

Lên men lactic

Len men rượu

 Loại vi sinh vât

 …………………….. ……………………..

 Sản phẩm

…………………….. ……………………..

 Nhận biết

…………………….. ……………………..

Trả lời:

Đặc điểm

Lên men lactic

Lên men rượu

 Loại vi sinh vật

 Vi khuẩn lactic

 Nấm men rượu

 Sản phẩm

 Axit lactic

 Êtanol

 Nhận biết

 Mùi vị chua

 Mùi rượu

3. Tại sao để quả vải chín 3-4 ngày thì có mùi chua?

Trả lời:

Để quả vải chín 3-4 ngày thì có mùi chua là vì có nấm men từ không khí hoặc trên vỏ quả tiến hành lên men.

Từ khóa: