Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật

SINH HỌC 6 BÀI 3: GIẢI BÀI TẬP ĐẶC DIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục 1

– Quan sát H. 3.1, H. 3.2, H. 3.3, H. 3.4

– Trao đổi, thảo luận:

+ Xác định những nơi trên Trái Đất có thực vật sống.

+ Kể tên một vài cây sống ở đồng bằng, đồi núi, ao hồ, sa mạc,…

+ Nơi nào thực vật phong phú, nơi nào ít phong phú hơn?

+ Kể tên một số cây gỗ sống lâu năm, to lớn, thân cứng rắn.

+ Kể tên một số cây sống trên mặt nước, theo em chúng có điểm gì khác cây sống trên cạn.

+ Kể tên một vài cây nhỏ bằng thân mềm yếu.

+ Em có nhận xét gì vể thực vật?

Trả lời:

Những nơi thực vật sống

Tên cây

Thực vật phong phú

Thực vật khan hiếm

 Các miền khí hậu

 Hàn đới

 Rêu

X

 Ổn đới

 Lúa mì, táo, lê,…

X

 Nhiệt đới

 Lúa, ngô, cà phê,…

X

 Các dạng địa hình

 Đồi núi

 Lim, thồng, trắc,…

X

 Trung du

 Chè, cọ, sim,…

X

 Đồng bằng

 Lúa, ngô, khoai,…

X

 Sa mạc

 Cỏ lạc đà, xương rồng,…

X

 Các môi trường sống

 Nước

 Bèo, rong, sen, rau muống nước,…

X

 Trên mặt đất

 Cà chua, cải, đậur..

X

Nhận xét:

– Thực vật trong thiên nhiên rất đa dạng và phong phú.

– Thực vật trên Trái Đất có khoảng 250 000 đến 300 000 loài.

– Thực vật ở Việt Nam có khoảng 12 000 loài.

2. Lệnh mục 2

– Dùng kí hiệu + (có) hoặc – (không có) ghi vào các cột trống ở bảng sau cho thích hợp:

STT

Tên Sinh vật

Có khả năng tạo chất dinh dưỡng

Lớn lên

Sinh sản

Di

chuyển

1

Cây lúa

2

Cây ngô

3

Cây mít

4

Cây sen

5

Cây xương rồng

Trả lời

STT

Tên Sinh vật

Có khả năng tạo chất dinh dưỡng

Lớn lên

Sinh sản

Di

chuyển

1

 Cây lúa

+

+

+

2

 Cây ngô

+

+

+

3

 Cây mít

+

+

+

4

 Cây sen

+

+

+

5

 Cây xương rồng

+

+

+

– Nhận xét hiện tượng sau:

– Khi trồng cây vào chậu rồi đặt lên bên cửa sổ, sau một thời gian ngọn cây sẽ mọc cong về phía có nguồn sáng.

– Hãy rút ra đặc điểm chung của thực vật.

Trả lời

– Nhờ ánh sáng mặt trời và chất diệp lục trong lá, cây xanh có khả năng tạo ra chất hữu cơ từ nước, muối khoáng trong đất, khí cacbônic trong không khí.

– Thực vật trong thiên nhiên rất đa dạng và phong phú. Tuy đa dạng nhưng chúng có một số đặc điểm chung:

+ Tự tổng hợp được chất hữu cơ.

+ Phần lớn không có khả năng di chuyển.

+ Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 12 SGK sinh học 6: Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất?

Trả lời

Thực vật sống khắp nơi trên trái đất.

Giải bài tập 2 trang 12 SGK sinh học 6: Đặc điểm chung của thực vật là gì?

Trả lời

– Thực vật trong thiên nhiên rất đa dạng và phong phú.

– Tuy đa dạng nhưng chúng có một số đặc điểm chung:

+ Tự tổng hợp được chất hữu cơ.

+ Phần lớn không có khả năng di chuyển.

+ Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

Giải bài tập 3* trang 12 SGK sinh học 6: Thực vật ở nước ta rất phong phú, nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng?

Trả lời

Thực vật ở nước ta rất phong phú, nhưng chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng vì đa dạng thực vật đang bị suy giảm do con người phá huỷ thiên nhiên phục vụ cho cuộc sống của con người.

Từ khóa: ,