Bài 3: Thoát hơi nước

SINH HỌC 11 BÀI 3: GIẢI BÀI TẬP THOÁT HƠI NƯỚC

I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

A. PHẦN TÌM Hiểu VÀ THẢO LUẬN

Bảng 3. Kết quả thực nghiệm của Garô

Tên lá

Mặt lá

Số lượng khí khổng/mm2

Thoát hơi nước (mg/24 giờ)

Cây thược dược (Dahlia variabilis)

– Mặt trên

22

500

– Mặt dưới

30

600

Cây đoạn

(Tilia sp)

– Mặt trên

0

200

– Mặt dưới

60

490

Cây thường xuân (Hedera helix)

– Mặt trên

0

0

– Mặt dưới

80

180

♦ Đọc bảng 3 và tra lời cúc câu hỏi sau:

+ Những số liệu nào trong bảng cho phép khẳng định rằng, số lượng khí khổng có vai trò quan trọng trong sự thoát hơi nước của lá cây?

+ Vì sao mặt trên của lá cây đoạn không cỏ khí khổng nhưng vẫn có sự thoát hơi nước?

– Dựa vào các số liệu trong bảng 3, hình 3.3 và những điều vừa nêu, hãy cho biết những cấu trúc nào tham gia vcìo quá trình thoát hơi nước ở lá.

Trả lời:

– + Số liệu về số lượng khí khổng/mm2 ở mặt trên và mặt dưới với cường độ thoát hơi nước mg/24 giờ của mỗi mặt lá: mặt dưới có nhiều khí khổng hơn mặt trên, luôn có cường độ thoát hơi nước cao hơn ở cả 3 loài cây.

  + Mặt trên của cây đoạn không có khí khổng nhưng vẫn có thoát hơi nước chứng thực rằng quá trình thoát hơi nước có thể xảy ra không qua con đường khí khổng. Bởi vì, hơi nước có thể khuếch tán qua lớp biểu bì của lá khi nó chưa bị lớp cutin dày che phủ, gọi là thoát hơi nước qua cutin.

– Cấu trúc tham gia vào quá trình thoát hơi nước ở lá là khí khổng và cutin.

III. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

Giải bài tập 1 trang 19 SGK sinh học 11: Vì sao dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng?

Trả lời:

Vật liệu xây dựng hấp thụ nhiệt làm cho nhiệt độ tăng cao, còn lá cây thoát hơi nước làm hạ nhiệt độ môi trường xung quạnh lá. Nhờ vậy, không khí dưới bóng cây vào những ngày hè nóng bức mát hơn so với nơi không có bóng cây và mát hơn so với không khí dưới mái che bằng vật liệu xây dựng.

Giải bài tập 2 trang 19 SGK sinh học 11: Cây trong vườn vù cây trên đồi, cây ncio cô cường độ thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn?

Trả lời:

Cây trong vườn.

Giải bài tập 3 trang 19 SGK sinh học 11: Tác nhân chủ yếu nào điều tiết độ mở của khí khổng?

Trả lời:

Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở của khí khổng là hàm lượng nước trong các tế bào khí khổng.

Từ khóa: ,