Bài 34: Thực hành phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở đông nam bộ

Bài 34: Thực hành phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở đông nam bộ

ĐỊA LÍ 9 BÀI 34: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH PHÂN TÍCH MỘT SỐ

NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ

I. GỢI Ý NỘI DUNG THực HÀNH

1. Vẽ biểu đồ

– Biểu đồ thích hợp: biểu đồ cột đứng.

– Hướng dẫn vẽ biểu đồ:

+ Vẽ trục toạ độ, trục tung thể hiện giá trị %, trục hoành thể hiện các ngành công nghiệp trọng điểm (năng lượng, điện, cơ khí – điện tử, hoá chất, vật liệu xây dựng, dệt may, chế biến thực phẩm).

+ Vẽ các cột đứng, mỗi cột thể hiện mỗi ngành.

+ Biểu đồ có tên và bản chú giải thích hợp.

2. Căn cứ vào biểu đồ đã vẽ và các bài 31, 32, 33, cho biết:

a) Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng tài nguyên sẵn có trong vùng vùng:

– Khai thác dầu khí (khai thác các mỏ dầu khí ở thềm lục địa phía Nam).

– Điện (phát triển dựa vào nguồn thuỷ năng trên hệ thống sông Đồng Nai, nguồn khí đốt khai thác từ các mỏ trong thềm lục địa phía Nam).

– Vật liệu xây dựng (dựa trên nguyên liệu sét cao lanh ở Bình Dương).

– Chế biến thực phẩm (nguồn mía, lạc, đậu tương,… ở Tây Ninh, Đồng Nai).

b) Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động: dệt may, chế biến thực phẩm, vật liệu xây dựng.

c) Những ngành công nghiệp trọng điểm đòi hỏi kĩ thuật cao: cơ khí – điện tử, hoá chất.

d) Vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp cả nước:

– Một số ngành công nghiệp hiện đại ở Đông Nam Bộ đã hình thành, đang phát triển mạnh như dầu khí, điện tử,… Một số sản phẩm công nghiệp của Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng cao trong cả nước, như dầu thô (100%), động cơ điêzen (77,8%), sơn hoá học (78,1%), điện sản xuất (47,3%), dệt may (47,5%).

– Đông Nam Bộ là vùng đứng đầu trong giá trị đóng góp công nghiệp cả nước, đóng vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp cả nước, thúc đẩy xu hướng đa dạng hoá công nghiệp cả nước.

Từ khóa: ,