Bài 39: Kinh Tế Bắc Mĩ Tiếp Theo

ĐỊA LÍ 7 BÀI 39: GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ BẮC MĨ

TIẾP THEO

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Dựa vào hình 39.1, nêu sự phân bố các ngành công nghiệp ồ Bắc Mĩ.

Trả lời:

– Công nghiệp Ca-na-đa tập trung ở các thành phố lớn về phía bắc Hồ Lđn và duyên hải Đại Tây Dương.

– Công nghiệp Hoa Kì tập trung ở vùng Đông Bắc, vùng Nam và Đông Nam.

– Công nghiệp Mê-hi-cô tập trung chủ yếu ở Mê-hi-cô Xi-ti và các thành phố ven vịnh Mê-hi-cô.

Câu 2. Dựa vào bảng (trang 124 SGK) cho biết vai trò của các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ.

Trả lời:

Các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu GDP của mỗi nước: Ca-na-đa và Mê-hi-cô: 68%, Hoa Kì: 72%.

II. GỢI Ý THỰC HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Câu 1. Nêu các ngành công nghiệp quan trọng của các nước Bắc Mĩ. Những năm gần đây, sản xuất công nghiệp ở Hoa Kì biến đổi như thế nào?

Trả lời:

– Các ngành công nghiệp quan trọng của các nước Bắc Mĩ:

+ Hoa Kì: phát triển tất cả các ngành công nghiệp, đặc biệt là các ngành kĩ thuật cao.

+ Ca-na-đa: chủ yếu là các ngành hóa chất, luyện kim màu, khai thác lâm sản.

+ Mê-hi-cô: chủ yếu là các ngành cơ khí, luyện kim, hóa chất, đóng tàu, lọc dầu.

– Biến đổi của sản xuất công nghiệp Hoa Kì trong những năm gần đây:

+ Cùng vđi sự phát triển của cách mạng khoa học và công nghệ, những ngành công nghiệp gắn với các thành tựu công nghệ mới nhất được Dhát triển nhanh dẫn đến sự xuất hiện của “Vành đai Mặt Trời” ở phía tây và phía nam Hoa Kì.

+ Các ngành công nghiệp cơ khí, luyện kim, hóa chất, chế tạo ô tô,… phát triển ồ cấc thành phố lớn của Ca-na-đa, Mê-hi-cô dưới sự đầu tư của các công ty đa quốc gia Hoa Kì.

+ Các ngành sản xuất máy tự động, ngành điện tử, vi điện tử, sản xuất vật liệu tổng hợp, sản xuất máy bay phản lực, tên lửa vũ trụ,… trở thành công nghiệp mũi nhọn của Hoa Kì.

Câu 2. Hiệp định Mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA) có ý nghĩa gì với các nước Bắc Mĩ?

Trả lời:

– NAFTA được thiết lập đề kết hợp thế mạnh của ba nước, tạo nên một thị trường chung rộng lớn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

– NAFTA cho phép các nước Hoa Kì, Ca-na-đa chuyển giao công nghệ cho Mê-hi-cô để tận dụng nguồn nhân lực và nguồn nguyên liệu của nước này, tập trung vào phát triển các ngành công nghệ kĩ thuật cao trên lãnh thổ Hoa Kì và Ca-na-đa, vừa mở rộng thị trường nội địa, vừa tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

III. CÂU HỎI TỰ HỌC

1. ưu thế của công nghiệp Mê-hi-cô hiện nay là:

A. Khai khoáng, luyện kim.                                B. Dệt, thực phẩm,

C. Khai khoáng và chế biến lọc dầu.                  D. Cơ khí và điện tử.

2. Vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời” là nơi chiếm ưu thể của ngành:

A. Luyện kim và cơ khí.                                    B. Điện tử và hàng không vũ trụ.

c. Dệt và thực phẩm.                                       D. Khai thác than, sắt, dầu mỏ.

3. Sự ra đời của khu vực Hiệp định Mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA) trước hết nhầm mục đích:

A. Cạnh tranh với các nước Tây Âu.

B. Khống chế các nước Mĩ La-tinh.

C. Đè bẹp nền kinh tế các nước công nghiệp mới phát triển.

D. Khai thác thế mạnh tổng hợp của ba nước thành viên.

Từ khóa: , ,