Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa ???

SINH HỌC 6 BÀI 4: GIẢI BÀI TẬP CÓ PHẢI TẤT CẢ THỰC VẬT ĐỀU CÓ HOA?

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

– Xem H.4.1 đối chiếu với bảng dưới đây. Ghi nhớ.

– Quan sát kĩ H.4.2, đánh dấu X vào bảng dưới đây những cơ quan mà cây có:

STT

Tên cây

Quan sinh dưỡng

Cơ quan sinh sản

Rễ

Thân

Hoa

Quả

Hạt

1

Cây chuối

2

Cây rau bợ

3

Cây dương xỉ

4

Cây rêu

5

Cây sen

6

Cây khoai tây

– Xem lại cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của các cây rồi chia chúng thành hai nhóm (cây có hoa và cây không có hoa).

Trả lời

STT

Tên cây

Cơ quan sinh dưỡng

Cơ quan sinh sản

Rễ

Thân

Hoa

Quả

Hạt

1

 Cây chuối

X

X

X

X

X

X

2

 Cây rau bợ

X

X

X

X

X

X

3

 Cây dương xỉ

X

X

X

4

 Cây rêu

X

X

X

5

 Cây sen

X

X

X

X

X

X

6

 Cây khoai tây

X

X

X

X

X

X

Thực vật được chia làm hai nhóm: thực vật có hoa và thực vật không có hoa.

– Thực vật có hoa đến một thời kì nhất định trong đời sống thì ra hoa, tạo quả và kết hạt.

– Thực vật không có hoa thì cả đời chứng không bao giờ có hoa.

2. Lệnh 2 mục I

Tìm từ thích hợp (cây có hoa, cây không có hoa) điền vào chỗ trống trong các câu sau:

– Cây cải là Cây lúa là ..

– Cây dương xỉ là Cây xoài là

Trả lời

– Cây cải là cây có hoa. Cây lúa là cây không có hoa

– Cây dương xỉ là cây không có hoa. Cây xoài là cây có hoa.

3. Lệnh mục 2

– Kể tên những cây có vòng đời kết thúc trong vòng một năm.

– Kể tên một số cây sống lâu năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời.

Trả lời

– Cây một năm: cây lương thực.

– Cây lâu năm: cây lấy gỗ.

II. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 15 SGK sinh học 6: Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?

Trả lời

– Thực vật có hoa là những thực vật mà cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt.

Thực vật không có hoa thì cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả.

– Cơ thể thực vật có hoa gồm hai loại cơ quan:

+ Cơ quan sinh dưỡng: rễ, thân, lá, có chức năng chính là nuôi dưỡng cây.

+ Cơ quan sinh sản: hoa, quả, hạt, có chức năng sinh sản, duy trì và phát triển nòi giống.

– Có cây sống trong vòng một năm, có cây sống lâu năm.

Giải bài tập 2 trang 15 SGK sinh học 6: Kể tên một vài cây có hoa, cây không có hoa.

Trả lời

– Cây có hoa: cải, mít, xoan…

– Cây không có hoa: cây rêu, dương xỉ…

Giải bài tập 3 trang 15 SGK sinh học 6: Kể tên 5 cây trồng làm lương thực, theo em những cây lương thực thường là cây một năm hay lâu năm?

– Các cây lương thực như: lúa, lúa mì, ngô, khoai, sắn, kê…

– Những cây lương thực thường là cây một năm như: lúa, lúa mì, ngô, khoai, kê. Sắn có thể sống lâu năm, nhưng nhân dân ta thường trồng từ 3 đến 6 tháng để thu hoạch.

Từ khóa: , ,