Bài 42: Thiên nhiên trung và nam mĩ tiếp theo

ĐỊA LÍ 7 BÀI 42: GIẢI BÀI TẬP THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ 

TIẾP THEO

 

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát hình 42.1, cho biết:

Trung và Nam Mĩ có các kiểu khí hậu nào?

Sự khác nhau giữa khí hậu lục địa Nam Mĩ với khí hậu Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti.

Trả lời:

Các kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mĩ:

+ Trung và Nam Mĩ kéo dài từ phía bắc xích đạo đến tận vòng cực Nam, nên có đủ các đới khí hậu: xích đạo, cận xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới.

+ Trong mỗi đới khí hậu, do ảnh hưởng của địa hình, dòng biển lạnh và gió, bão, nên chia ra các kiểu khí hậu: nhiệt đới khô, nhiệt đới ẩm, khí hậu núi cao; cận nhiệt địa trung hải, cận nhiệt đới lục địa, cận nhiệt đới hải dương; ôn đới hải dương, ôn đới lục địa.

Sự khác nhau giữa khí hậu lục địa Nam Mĩ với khí hậu Trung Mx và quần đảo Ảng-ti:

+ Nam Mĩ: có đầy đủ các đới và kiểu khí hậu nêu trên.

+ Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti: chỉ có khí hậu xích đạo và khí hậu nhiệt đới.

 

II. GỢI Ý THỰC HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 130 SGK địa lý 7: Quan sát hình 41.1 và 42.1, nêu tên các kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mĩ? Sự phân bố các kiểu khí hậu này có mối quan hệ như thế nào với sự phân bố địa hình?

Trả lời :

Các kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mĩ:

+ Khí hậu xích đạo: (không phân thành các kiểu khí hậu)

+ Khí hậu cận xích đạo: (không phân thành các kiểu khí hậu).

+ Khí hậu nhiệt đới: có các kiểu khí hậu: nhiệt đới khô, nhiệt đới ẩm, khí hậu núi cao.

+ Khí hậu cận nhiệt đới: có các kiểu khí hậu: cận nhiệt địa trung hải, cận nhiệt đới lục địa, cận nhiệt đới hải dương.

+ Khí hậu ôn đới: có các kiểu khí hậu: ôn đới hải dương, ôn đới lục địa.

Theo địa hình, khí hậu giữa khu Tây (dãy An-đét) và khu Đông (đồng bằng trung tâm và cao nguyên phía đông) của Nam Mĩ có sự phân hóa khác nhau.

Giải bài tập 2 trang 130 SGK địa lý 7: Trình bày các kiểu môi trường chính ở Trung và Nam Mĩ.

Trả lời:

Rừng thưa và xavan phát triển ở vùng trung tâm và phía tây sơn nguyên Bra-xin.

Thảo nguyên khô phát triển trên cao nguyên phía đông An-đét thuộc Ác-hen-ti-na.

Rừng xích đạo điển hình nhất trên thế giới bao phủ đồng bằng A-ma-dôn.

Hoang mạc A-ta-ca-ma hình thành ở ven biển phía tây dãy An-đét.

Giải bài tập 3 trang 130 SGK địa lý 7: Quan sát hình.41.1 và 42.1, giải thích vì sao dải đất duyên hải phía tây An-đét lại có hoang mạc?

Trả lời:

Hoang mạc A-ta-ca-ma hình thành ven biển, do ảnh hưởng của dòng biển lạnh Pê-ru. Đây là một dòng biển rất manh, chảy sát bờ biển, làm cho hơi nước từ biển vào đi qua dòng biển này gặp lạnh ngưng đọng thành sương mù. Khi không khí vào đến đất liền đã mất hơi nước, trở nên khô; mưa rất hiếm, tạo điều kiện để hoang mạc phát triển.

 

V. CÂU HỎI TỰ HỌC

1. Sự có mặt của dải khí hậu hoang mạc nhiệt đới ven biển miền Tây của trung An-đét, chính là do:

A. Mạch An-đét chắn hết gió ẩm Thái Bình Dương.

B. Nạn đốt rừng làm rẫy của cư dân địa phương,

C. Sự xuất hiện của dòng nước lạnh ngoài khơi.

D. Ảnh hưởng của dòng nước nóng ven bờ.

 

2. Sông A-ma-dôn là con sông có:

A. Diện tích lưu vực lớn nhất thế giới.

B. Lượng nước lớn nhất thế giới,

C. Dài nhất thế giới.

D. Câu A + B đúng.

 

3. Môi trường nào sau đây không có ở Trung và Nam Mĩ?

A. Đới nóng.                        B. Đới ôn hoà.                      C. Đới lạnh.                      D. Núi cao.

 

4. Bán hoang mạc ôn đới phát triển ở:

A. Cao nguyên Pa-ta-gô-ni.                                   B. Miền núi An-đét.

C. Quần đảo Ảng-ti.                                              D. Eo đất phía tây Trung Mĩ.

 

Từ khóa: , ,