Bài 44: Kinh tế trung và nam Mĩ

ĐỊA LÍ 7 BÀI 44: GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Dựa vào hình 44.4, cho biết Trung và Nam Mĩ có các loại cây trồng chủ yếu nào và phân bố ở đâu?

Trả lời:

– Lúa mì: Bra-xin, Ác-hen-ti-na.

– Cà phê: các nước Trung Mĩ (trên đất liền), Cô-lôm-bi-a, Ê-cu-a-đo, Pê-ru, Bra-xin.

– Dừa: ven biển đông bắc Bra-xin.

– Mía: các nước trên quần đảo Ảng-ti, Bra-xin.

– Lạc: Ác-hen-ti-na.

– Đậu tương: Bô-li-vi-a, Ư-ru-goay, Ác-hen-ti-na.

– Nho: Ác-hen-ti-na, Chi-lê.

– Bông: Pa-ra-oay, ư-ru-goay.

– Chuối: các nước Trung Mĩ.

– Ngô: Bra-xin, Ác-hen-ti-na, ư-ru-goay.

Câu 2. Dựa vào hình 44.4, cho biết loại gia súc chủ yếu được nuôi ỗ Trung và Nam Mĩ. Chúng được nuôi chủ yếu ồ đâu? Vì sao?

Trả lời:

– Bò thịt, bò sữa được nuôi nhiều ở Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Ư-ru-goay, Pa-ra-goay. Ớ đây, có nhiều đồng cỏ rộng tươi tốt.

– Cừu, lạc đà được nuôi chủ yếu trên sườn núi An-đét, phù hợp với điều kiện chăn thả, khí hậu.

II. GỢI Ý THỰC HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 136 SGK địa lý 7: Nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ.

Trả lời:

– Đất đai phần lớn nằm trong tay địa chủ và các công ti tư bản nước ngoài. Các đại điền chủ chỉ chiếm chưa tới 5% số dân nhưng sở hữu trên 60% diện tích đất đai canh tác và đồng cỏ chăn nuôi.

– Người nông dân Trung và Nam Mĩ chỉ sở hữu những mảnh đất bé nhỏ, một bộ phận lớn nông dân không có ruộng đất, phải đi làm thuê.

– Hậu quả: kìm hãm sự phát triển nông nghiệp, vì người dân không có điều kiện cải tiến kĩ thuật canh tác, bị lệ thuộc vào các đại điền chủ; trong khi trên diện tích lớn của đại điền chủ canh tác theo lối quảng canh, năng suất thấp. Nông nghiệp Trung và Nam Mĩ vừa xuất khẩu nông sản nhiệt đới, vừa nhập khẩu lương thực. 

Giải bài tập 2 trang 136 SGK địa lý 7: Dựa vào hình 44.4, nêu tên và trình bày sự phân bố của các cây trồng chính ở Trung và Nam Mĩ.

Trả lời:

– Lúa mì: Bra-xin, Ác-hen-ti-na.

– Cà phê: các nước Trung Mĩ (trến đất liền), Cô-lôm-bi-a, Ê-cu-a-đo, Pê-ru, Bra-xin.

– Dừa: ven biển đông bắc Bra-xin.

– Mía: các nước trên quần đảo Ăng-ti, Bra-xin.

– Lạc: Ác-hen-ti-na.

– Đậu tương: Bô-li-vi-a, Ư-ru-goay, Ác-hen-ti-na.

– Nho: Ác-hen-ti-na, Chi-lê.

– Bông: Pa-ra-oay, ư-ru-goay.

– Chuôi: các nước Trung Mĩ.

– Ngô: Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Ư-ru-goay.

III. CÂU HỎI TỰ HỌC

1. Chế độ chiếm hữu ruộng đất bất hợp lí thể hiện ở việc:

A. Trên 10% điền chủ chiếm 50% diện tích.

B. Gần 5% điền chủ chiếm 60% diện tích.

C. Hơn 20% điền chủ chiếm 90% diện tích.

D. Gần 6% điền chủ chiếm 50% diện tích.

2. Giang sơn của cây mía chính là các nước ở vùng:

A. Eo đất Trung Mĩ.                                 B. Quần đảo Ảng-ti.

C. Đồng bằng A-ma-dôn.                        D. Mạch núi An-đét.

3. Có sản lượng cá biển thuộc vào bậc nhất thế giới là thế mạnh của nước nào sau đây?

A. Bra-xin.                                             B. Pê-ru.

C. Ác-hen-ti-na.                                     D. Chi-lê.

4. Cà phê được trồng nhiều ở

A. Bra-xin.                                            B. Mê-hi-cô

B. Ác-hen-ti-na.                                    D. Chi-lê

Từ khóa: , ,