Bài 45: Kinh tế trung và nam Mĩ tiếp theo

ĐỊA LÍ 7 BÀI 45: GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ 

TIẾP THEO

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Dựa vào hình 45.1, trình bày sự phân bố sản xuất của các ngành công nghiệp chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ.

Trả lời:

– Các nước công nghiệp mới: Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Chi-lê, Vê-nê-xu-ê-la phát triển công nghiệp tương đối toàn diện.

– Các nước khu vực An-đét và eo đất Trung Mĩ: phát triển công nghiệp khai khoáng.

– Các nước trong vùng biển Ca-ri-bê: phát triển công nghiệp thực phẩm và sơ chế nông sản.

II. GỢI Ý THực HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 138 SGK địa lý 7: Trình bày sự phân bố sản xuất của một số ngành công nghiệp chủ yếu ở Trung và Nam Mĩ.

Trả lời:

– Các nước công nghiệp mới: Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Chi-lê, Vê-nê- xu-ê-la phát triển công nghiệp tương đối toàn diện.

– Các nước khu vực An-đét và eo đất Trung Mĩ: phát triển công nghiệp khai khoáng.

– Các nước trong vùng biển Ca-ri-bê: phát triển công nghiệp thực phẩm và sơ chế nông sản.

Giải bài tập 2 trang 138 SGK địa lý 7: Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng A-ma-dôn?

Trả lời:

Rừng A-ma-dôn là lá phổi của thế giới, một vùng dự trữ sinh học quý giá. Việc khai thác rừng A-ma-dôn thiếu quy hoạch khoa học sẽ làm môi trường rừng A-ma-dôn bị hủy hoại dần, ảnh hưởng tới khí hậu khu vực và toàn cầu.

III. CÂU HỎI TỰ HỌC

1. Ngành công nghiệp nào hiện nay là thế mạnh phổ hiến của các nước thuộc quần đảo Ăng-ti và eo đất Trung Mĩ?

A. Thực phẩm.                      B. Dệt.                       C. Cơ khí.                        D. Luyện kim.

2. Nước có ngành công nghiệp khai thác và lọc dầu phát triển mạnh nhất trong vùng Trung và Nam Mĩ là:

A. Bra-xin.                            B. Mê-hi-cô.                    C. Vê-nê-xu-ê-la.                     D. Chi-lê.

3. Tình trạng phát triển thiếu ổn định trong nông nghiệp ưà cồng nghiệp của các nước Trung và Nam Mĩ xuất phát từ nguyên nhân chính:

A. Tốc độ đô thị hoá quá nhanh.

B. Nguồn tài nguyên đa dạng bị suy giảm.

C. Sự phụ thuộc nặng nề vốn và kĩ thuật vào công ti nước ngoài.

D. Thiếu sự liên kết giữa các nước trong khu vực.

4. Khối thị trường chung (Mec-cô-xua) được thành lập năm

A. 1990.                     B. 1991                        C. 1992.                         D. 1993.

Từ khóa: , ,