Bài 48: Thiên nhiên châu đại dương

ĐỊA LÍ 7 BÀI 48: GIẢI BÀI TẬP THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Dựa vào hình 48.1, hãy:

– Xác định vị trí lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo lớn của châu Đại Dương.

– Xác định vị trí các chuỗi đảo thuộc châu Đại Dương. 

Trả lời:

– Xác định vị trí lục địa ô-xtrây-li-a và các đảo lớn của châu Đại Dương (Pa-pua Niu Ghi-nê, Nu-ven Ca-lê-đô-ni, Ta-xma-ni-a,…)

– Xác định vị trí các chuỗi đảo thuộc châu Đại Dương.

+ Nhóm đảo Mê-la-nê-đi: nằm ở phía bắc và đông bắc lục địa Ô-xtrây-li-a, từ xích đạo đến khoảng vĩ tuyến 23 – 24°N. Các đảo lớn là Niu Ghi-nê, Bi-xmac, Xô-lô-môn, Nu-ven Ca-lê-đô-ni,…

+ Nhóm đảo Mi-crô-nê-di: nằm ở phía bắc và đông bắc Mê-la-nê-di, khoảng 10°N đến khoảng 28°B, nghĩa là trong vòng đai nhiệt đới. Đảo lớn là Gu-am.

+ Nhóm đảo Pô-li-nê-di: nằm ở phía đông kinh tuyến 180°, thuộc vùng trung tâm Thái Bình Dương, khoảng từ 23 – 24°B đến 28°N, trong vòng đai nhiệt đới, ở phía nam lan tới vòng đai cận nhiệt đới của bán cầu Nam. Các đảo lớn là Ha-oai, Hô-nô-lu-lu trong quần đảo Ha-oai, Vi-ti Lê-vu,… trong quần dảo Phi-gi.

Câu 2. Dựa vào hình 48.2, cho biết đặc điểm khí hậu của các đảo thuộc châu Đại Dương.

Trả lời:

– Trạm Gu-am: nhiệt độ quanh năm cao (khoảng trên 27°C) và điều hòa; lượng mưa lớn, mưa nhiều vào các tháng từ VII – X.

– Trạm Nu-mê-a: nhiệt độ quanh năm cao (trên 21°C) và tương đối điều hòa, tháng thấp nhất cũng trên 21°c, tháng cao nhất khoảng 27°C); lượng mưa lớn và tương đổi đều giữa các tháng trong năm.

Nhìn chung: các đảo thuộc châu Đại Dương có nhiệt độ cao quanh năm, chế độ nhiệt điều hòa, lượng mưa phong phú.

II. GỢI Ý THực HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Câu 1. Cho biết nguồn gốc hình thành của các đảo châu Đại Dương.

Trả lời:

Các đảo châu Đại Dương có nguồn gốc hình thành khác nhau: từ núi lửa, san hô, lục địa,…

– Chuỗi đảo núi lửa: Mê-la-nê-di.

– Chuỗi đảo san hô: Mi-crô-nê-di.

– Chuỗi đảo núi lửa và san hô: Pô-li-nê-di.

– Đảo lục địa: Niu Di-len

Câu 2. Nguyên nhân nào đã khiến cho các đảo và quần đảo của châu Đại Dương được gọi là “thiên đàng xanh” của Thái Bình Dương?

Trả lời:

Phần lớn các đảo và quần đảo của châu Đại Dương có khí hậu nóng ẩm và điều hòa. Quanh năm có mưa nhiều. Rừng xích đạo xanh quanh năm hoặc rừng mưa nhiệt đới phát triển xanh tốt. Các rừng dừa ven biển đã tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp. Tất cả những điều đó đã khiến cho các đảo và quần đảo châu Đại Dương được gọi là “thiên đàng xanh” của Thái Bình Dương.

Câu 3. Tại sao đại bộ phận diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn?

Trả lời:

– Chí tuyến Nam đi qua giữa lănh thổ lục địa Ô-xtrây-li-a, nên đại bộ phận lãnh thổ lục địa ô-xtrây-li-a nằm trong khu vực áp cao chí tuvến, không khí ổn định khó gây mưa.

– Phía đông của lục địa Ô-xtrây-li-a lại có dãy Trường Sơn nằm sát biển chạy dài từ bắc xuống nam chắn gió từ biển thổi vào lục địa gây mưa ở sườn đông Trường Sơn, nhưng hiệu ứng phơn làm cho lượng mưa phía sườn chắn gió giảm dần theo chiều từ đông sang tây, làm cho khí hậu của phần lớn lục địa Ô-xtrây-li-a là khô hạn.

III. CÂU HỎI TỰ HỌC

1. Quần đảo của châu Đại Dương có khí hậu kiểu ôn đới hải dương là:

A. Pa-pua Niu Ghi-nê                                              B. Niu Di-len.

C. Ô-xtrây-lia                                                          D. Mê-la-nê-di.

2. Sự độc đáo củá các loại động vật có túi trên lục địa Ô-xtrây-li-a là do chúng có nguồn gốc biệt lập đến từ:

A. Châu Mĩ.                                                            B. Châu Nam Cực.

C. Châu Âu.                                                            D. Châu Á.

3. Phần lớn diện tích của lục dịa Ô-xtrây-li-a là:

A. Hoang mạc                        B. Cao nguyên                              C. Đồng bằng                          D. Núi cao

4. Tài nguyên quan trọng của châu Đại Dương là

A. Biển và rừng.                                        B. Biển và khoáng sản.

C. Rừng và đất đai.                                   D. Khoáng sản và sông ngòi.

Từ khóa: , ,