Bài 7: Liên minh châu Âu EU (Eu – Hợp tác, liên kết để cùng phát triển)

17 lượt xem

TIẾT 2. EU – HỢP TÁC, LIÊN KẾT ĐỂ CÙNG PHÁT TRIỂN

1. Thị trường chung châu Âu

1.1. Tự do lưu thông: Từ 1/1/1993, EƯ đã thiết lập một thị trường chung, trong đó hàng hoá, con người, dịch vụ và tiền vốn được đảm bảo tự do lưu thông giữa các nước thành viên.

Tự do di chuyển: quyền tự do đi lại, tự do cư trú, tự do chọn lựa nơi làm việc được đảm bảo.

Tự do lưu thông dịch vụ: tự do đốĩ với các dịch vụ như dịch vụ vận tải, thông tin liên lạc, ngân hàng, kiểm toán, du lịch…

Tự do lưu thông hàng hoá; các sản phẩm hợp pháp ở một nước thuộc EU được tự do lưu thông và bán trong toàn bộ thị trường chung châu Âu mà không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

Tự do lưu thông tiền vốn: các hạn chế đối với giao dịch, thanh toán bị bãi bỏ. Các nhà đầu tư có thể lựa chọn khả năng đầu tư có lợi nhất và mở tài khoản tại các ngân hàng trong khối.

1.2. Euro (ơ-rô) – Đồng tiền chung của châu Âu

Euro là đồng tiền chung của EU được đưa vào giao dịch từ 1999. Đến 2006, đã có 13 nước thành viên sử dụng.

 Việc đưa vào sử dụng đồng tiền chung có tác dụng nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu, thủ tiêu những rủi ro khi chuyên đổi tiền tệ, tạo thuận lợi trong chuyển giao vốn trong EU và đơn giản công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.

2. Hợp tác trong sản xuất và dịch vụ

2.1. Sản xuất máy bay E-bớt

Các nước EU hợp tác chặt chẽ với nhau trong việc chế tạo các loại máy bay E-bớt nổi tiếng thế giới.

2.2. Đường hầm giao thông dưới biển Măng-sơ

Đường hầm này nối liền nước Anh với châu Âu lục địa. Đây là tuyến giao thông rất quan trọng ở châu Âu.

3. Liên kết vùng ở châu Âu

3.1. Khái niệm liên kết vùng ở châu Âu

Liên kết vùng là một khu vực biên giới của EU, ở đó người dân các nước khác nhau thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết sâu rộng về các mặt kinh tế – xã hội và văn hoá nhằm mục tiêu chung và vì lợi ích chung của các nước.

Liên kết vùng có thế’ nằm hoàn toàn ở bên trong ranh giới EU hoặc có một phần nằm ngoài ranh giới EU (giữa các nước EU và các nước châu Âu khác).

3.2. Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ

+ Hình thành ở biên giới của ba nước Hà Lan, Đức và Bỉ.

+ Hàng ngày có khoảng 30 nghìn người đi sang nước láng giềng làm việc.

+ Hàng tháng, ở khu vực này xuất bản một tạp chí bằng ba thứ tiếng.

+ Các trường đại học trong khu vực phối hợp tổ chức các khoá đào tạo chung.

+ Các con đường xuyên biên giới được xây dựng.

 
GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

TIẾT 2. EU – HỢP TÁC, LIÊN KẾT ĐỂ CÙNG PHÁT TRIỂN

1. Hãy phân tích nội dung và lợi ích của bốn mặt tự do lưư thông trong EU.

Xóa bỏ những trở ngại trong việc phát triển kinh tế trên cơ sở thực hiện bôn mặt của tự do lưu thông: tự do lưu thông con người, tự do lưu thông hàng hóa, tự do lưu thông tiền vốn, tự do lưu thông dịch vụ.

Thực hiện chung một số chính sách thương mại với các nước ở ngoài liên minh châu Âu.

Tăng cường sức mạnh kinh tế và khả năng cạnh tranh của EU so với các trung kinh tế lớn trên thế giới.

2. Vì sao có thể nói việc ra đời đồng tiền chung ơ-rô là bước tiến mới của sự liên kết EU?

Việc ra đời đồng tiền chung ơ-rô làm:

Nâng cao sức mạnh của thị trường chung châu Âu.

Thủ tiêu những rủi ro do chuyển đổi tiền tệ.

Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.

Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.

3. Các nước EU đã hợp tác với nhau như thế nào trong lĩnh vực giao thông vận tải?

Các nước EU hợp tác chặt chẽ với nhau trong việc chế tạo các loại máy bay E-bớt nổi tiếng thế giới.

Các nước EU đã thành lập Cơ quan Hàng không Vũ trụ châu Âu (ESA). Cơ quan này đã thực hiện các dự án chế tạo tên lửa đẩy A-ri-an và đã đưa lên quỹ đạo hơn 1200 vệ tinh nhân tạo.

Các nước EU đã hợp tác với nhau trong việc hoàn thành đường hầm giao thông dưới biển Măng-sơ nối liền nước Anh với châu Âu lục địa.

4. Vì sao các nước EU phát triển các liên kết vùng?

Mỗi nước tận dụng được những lợi thế riêng của mình trong phát triển chung.

Các nước tận dụng được lợi thế của nước khác để cùng phát triển.

5. Việc hợp tác trong liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ đã đem lại những lợi ích gì?

Chính quyền và nhân dân ở vùng biên giới cùng nhau thực hiện các dự án chung trong kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh nhằm tận dụng những lợi thế so sánh riêng của mỗi nước.

Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các nước trong khu vực biên giới.

 

GỢI Ý THỰC HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

TIẾT 2. EU – HỢP TÁC, LIÊN KẾT ĐỂ CÙNG PHÁT TRIỂN

1. Vì sao EU thiết lập thị trường chung trong khối? Việc hình thành thị trường chung châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền chung có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển EU?

EU thiết lập thị trường chung trong khôi để:

+ Xóa bỏ những trở ngại trong việc phát triển kinh tế trên cơ sở thực hiện bôn mặt của tự do lưư thông: tự do lưu thông con người, tự do lưu thông hàng hóa, tự do lưư thông tiền vốn, tự do lưu thông dịch vụ.

+ Tăng cường sức mạnh kinh tế và khả năng cạnh tranh của Eư so với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

Ý nghĩa của việc hình thành thị trường chung và đưa vào sử dụng đồng tiền chung:

+ Tăng cường tự do lưu thông về người, hàng hóa, tiền tệ và dịch vụ.

+ Thúc đẩy và tăng cường quá trình nhất thể hóa ở Eư về các mặt kinh tế.

+ Tăng thêm tiềm lực và khả năng cạnh tranh kinh tế của toàn khối.

+ Việc EU sử dụng một đồng tiền chung, thông nhất có tác dụng thủ tiêu những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu chuyển vốn và đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.

2. EU đã thành công như thế nào trong hợp tác phát triển lĩnh vực giao thông vận tải?

Các nước EU hợp tác chặt chẽ với nhau trong việc chế tạo các loại máy bay E-bớt nổi tiếng thế giới.

Các nước EU đã thành lập Cơ quan Hàng không Vũ trụ châu Âu (ESA). Cơ quan này đã thực hiện các dự án chế tạo tên lửa đẩy A-ri-an và đã đưa lên quỹ đạo hơn 1200 vệ tinh nhân tạo. 

Các nước EU đã hợp tác với nhau trong việc hoàn thành đường hầm giao thông dưới biển Măng-sơ nối liền nước Anh với châu Âu lục địa.

3. Thố nào là liên kết vùng? Qua thí dụ liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ, hãy cho biết ý nghĩa của việc phát triển các liên kết vùng trong Liên minh châu Âu.

Liên kết vùng:

+ Liên kết vùng là một khu vực biên giới của EU, ở đó người dân các nước khác nhau thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết sâu rộng về các mặt kinh tế – xã hội và văn hoá nhằm mục tiêu chung và vì lợi ích chung của các nước.

+ Liên kết vùng có thể nằm hoàn toàn ở bên trong ranh giới EU hoặc có một phần nằm ngoài ranh giới EU (giữa các nước EU và các nước châu Âu khác).

Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ:

+ Hình thành ở biên giới của ba nước Hà Lan, Đức và Bỉ.

+ Hàng ngày có khoảng 30 nghìn người đi sang nước láng giềng làm việc.

+ Hàng tháng, ở khu vực này xuất bản một tạp chí bằng ba thứ tiếng.

+ Các trường đại học trong khu vực phối hợp tổ chức các khoá đào tạo chung.

+ Các con đường xuyên biên giới được xây dựng.

-> Ý nghĩa của việc phát triển các liên kết vùng trong Liên minh châu Âu.

+ Chính quyền và nhân dân ở vùng biên giới cùng nhau thực hiện các dự án chung trong kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh nhằm tận dụng những lợi thế so sánh riêng của mỗi nước.

+ Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các nước trong khu vực biên giới.

 

CÂU HỎI TỰ HỌC

TIẾT 2. EU – HỢP TÁC, LIÊN KẾT ĐỂ CÙNG PHÁT TRIỂN

1. Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?

A Các nước EU có chính sách thương mại chung buôn bán với ngoài khối.

B. Sản phẩm của một nước được tự do buôn bán trong toàn thị trường chung.

C. Quyền tự do đi lại, cư trú, chọn nghề của mọi công dân được đảm bảo.

D. Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán ngày càng được tăng cường.

Gợi ý:

 

Chọn D

2. Đồng tiền chung của châu Âu (đồng ơ-rô) được chính thức đưa vào giao dịch thanh toán từ năm nào?

A. 1990                                            B. 1995.

C. 1999                                            D. 2002.

Gợi ý:

 

Chọn C

3. Phát triển liên kết vùng ở châu Âu không nhằm chủ yếu vào việc:

A. Thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết về xã hội.

B. Thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết về văn hoá.

c. Thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết về kinh tế.

D. Thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết về chính trị.

Gợi ý:

 

Chọn C

4. Nước nào sau đây chưa sử dụng ơ-rô là đồng tiền chung?

A. Anh.                                                  B. Tây Ban Nha.

C. CHLB Đức.                                         D. Pháp. 

Gợi ý:

 

Chọn A

5. Hoạt động nào sau đây làm ví dụ rõ ràng cho liên kết vùng?

 

A. Dự án A-ri-an.                                             C. Dự án E-bơt.

B. Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ.                         D. Tất cả đều đúng.

Gợi ý:

 

 

Chọn B