Bài mở đầu (sinh học 8)

SINH HỌC 8 BÀI 1: BÀI MỞ ĐẦU

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh 1 mục I

– Trong chương trình Sinh học 7, các em đã học các ngành động vật nào?

– Lớp động vặt nào trong ngành Động vật có xương sống có vị trí tiến hoá cao nhất?

Trả lời:

Con người nằm ở vị trí cao nhất trên thang tiến hoá của sinh giới nói chung và của giới Động vật nói riêng.

2. Lệnh 2 mục II

Em hãy xác định những đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở người, không có ở động vật và đánh dấu X vào ô ờ cuối câu.

– Đi bằng 2 chân

– Sự phân hoá của bộ xương phù hợp với chức năng lao động bằng tay và đi bằng 2 chân

– Nhờ lao động có mục đích nên bớt lệ thuộc vào thiên nhiên

– Răng phân hoá thành răng cửa, răng nanh, răng hàm

– Có tiếng nói, chữ viết, có tư duy trừu tượng và hình thành ý thức

– Phần thân của cơ thể có 2 khoang là khoang ngực và khoang bụng, ngăn cách nhau bởi cơ hoành

– Biết dùng lửa để nấu chín thức ãn

– Não phát triển, sọ lớn hơn mặt

Trả lời:

– Sự phân hoá của bộ xương phù hợp với chức năng lao động bằng tay và đi bằng 2 chân

– Nhờ lao động có mục đích nên bớt lệ thuộc vào thiên nhiên

– Có tiếng nói, chữ viết, có tư duy trừu tượng và hình thành ý thức

– Biết dùng lửa để nấu chín thức ăn

– Não phát triển, sọ lớn hơn mặt

3. Lệnh mục II

Hãy cho biết kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề nào trong xã hội?

Trả lời:

Kiến thức về cơ thể người liên quan dến nhiều lĩnh vực trong xã hội như về y tế, thực phẩm, trồng trọt

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

1. Trình bày những điểm giống nhau và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp Thú.

Trả lời:

* Giống nhau:

– Đi bằng 2 chân

– Răng phân hoá thành răng cửa, răng nanh, răng hàm

– Phần thân của cơ thể có 2 khoang là khoang ngực và khoang bụng, ngăn cách nhau bởi cơ hoành

* Khác nhau:

Con người khác biệt và tiến hoá hơn hẳn các sinh vật khác bởi các đặc điểm đặc trưng sau:

– Có bộ xương phân hoá phù hợp với chức năng lao đông và đi bằng 2 chân.

– Sọ lớn hơn mặt, bộ não đặc biệt phát triển.

– Có tiếng nói, chữ viết, tư duy trừu tượng và ý thức.

– Biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động vào những mục đích nhất định.

– Biết dùng lửa để nấu chín thức ăn và giữ lửa!

2. Hãy cho biết những lợi ích của việc học tập môn học “Cơ thể người và vệ sinh”.

Trả lời:

Học tập môn cơ thể người và vệ sinh giúp ta hiểu biết về cấu tạo các cơ quan, bộ phận của cơ thể, chức năng của các cơ quan bộ phận đó từ đó có các biện pháp giúp bảo vệ cơ thể luôn khoẻ mạnh. 

Từ khóa: , ,