Các chất được cấu tạo như thế nào?

BÀI 19: CÁC CHẤT ĐƯỢC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO?

I. CÁC CHẤT LỎNG ĐƯỢC CẤU TẠO TỪ CÁC HẠT RIÊNG BIỆT KHÔNG? GIỮA CÁC PHÂN TỬ CÓ KHOẢNG CÁCH KHÔNG?

Giải bài tập 1 trang 69 SGK vật lý 8: Hãy lấy 50 cm3 cát đổ vào 50 cm3 ngô rồi lắc nhẹ xem có được 100cm3 hỗn hợp giữa ngô và cát không? Hãy giải thích tại sao?

Trả lời

Không được. Vì giữa hạt ngô có khoảng cách nên khi đổ cát vào ngô, các hạt cát đã xen vào những khoản cách này, làm cho thể tích của hỗn hợp nhỏ hơn tổng thể tích của ngô và cát

Giải bài tập 2 trang 69 SGK vật lý 8: Hãy cố gắng dùng cách giải thích sự hút thể tích trong thí nghiệm trộn cát vào ngô để giải thích cho sự hút thể tích trong thí nghiệm trộn rượu với nước

Trả lời

Thể tích của hỗn hợp rượu và nước giảm vì giữa các phân tử nước cũng như phân tử rượu đều có khoảng cách. Khi trộn rượu với nước, các phân tử rượu đã xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước và ngược lại.

II. VẬN DỤNG

Giải bài tập 3 trang 70 SGK vật lý 8: Thả một cục đường vào một cốc nước rồi khuấy lên, đường tan và nước có vị ngọt. Hãy giải thích vì sao?

Trả lời

Vì khi khuấy lên thì các phân tử -đường xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước, cũng như các phân tử nước xen vào giữa khoảng cách giữa các phân tử đường nên nước đường có vi ngọt.

Giải bài tập 4 trang 70 SGK vật lý 8: Giải thích tại sao quả bóng cao su hoặc quả bóng bay . bơm căng, dù có buộc thật chặt cùng cứ ngày một xẹp dần.

Trả lời

Thành bóng cao su hay bóng bay được cấu tạo từ các phân tử cao su giữa các phân tử này có khoảng cách. Các phân tử không khí ở trong bóng có thể chui qua những khoảng cách này dế’ ra ngoài làm cho bóng xẹp dần. 

Giải bài tập 5 trang 70 SGK vật lý 8: Cá muốn sống được phải có không khí. Nhưng ta thây cá vẫn sống được trong nước? Hãy giải thích?

Trả lời

Giải các phân tử nước có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể đứng xen vào khoảng cách đó, chính vì vậy mà cá có thể sống được trong nước.

C. GIẢI BÀI TẬP

B1. Tại sao quả bóng bay dù được buộc chặt lâu ngày vẫn bị xẹp?

A. Vì khi mới thổi, không khí từ miệng vào bóng còn nóng, sau đó lạnh dần nên co lại.

B. Vì cao su là chất đàn hồi nên sau bị thổi căng nó tự động co lại.

C. Vì không khí nhẹ nên có thể chui qua chỗ buộc ra ngoài.

D. Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài.

Trả lời

Chọn câu D: Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài.

B2. Khi đổ 50cm3 rượu vào 50cm3 nước, ta thu được một hỗn hợp rượu – nước có thể tích bao nhiêu?

A. Bằng 100cm3                          B. Trên 100cm3                          C. Dưới 100cm3

Trả lời

Chọn câu C: Dưới 100cm3

B3. Mô tả một hiện tượng chứng tỏ các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, giữa chúng có khoảng cách.

Trả lời

Ánh chụp các phân tử, nguyên tử kim cương, than qua kính hiển vi cho thấy giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.

B4. Tại sao các chất trông có vẻ như liền một khối mặc dù chúng đểu được cấu tạo từ những hạt riêng biệt?

Trả lời

Chúng ta thấy liền một khối vì các hạt vật chất rất nhỏ nên mắt thường không thể nhìn thấy được khoảng cách giữa chúng.

B5. Lấy một cốc nước đầy và một thìa con muối tinh. Cho muối dần dần vào nước cho đến khi hết thìa muối ta thấy nước vẫn không tràn ra ngoài. Hãy giải thích tại sao và làm thí nghiệm kiểm tra.

Trả lời

Các phân tử muối tinh có thể xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước. (Các em tự làm thí nghiệm) 

B6. Kích thước của một phân tử hiđrô vào khoảng 0,00.000.023mm. Hãy tính độ dài của một chuỗi gồm một triệu phấn tử này đứng nối tiếp nhau.

Trả lời

Độ dài của một chuỗi gồm một triệu phân tử này đứng nối tiếp nhau là 0,23mm.

B7*. Cách đây 300 năm, một nhà bác học người Itaỉia đã làm thí nghiệm đế kiểm tra xem có nén được nước hay không. Ông đổ đầy nước vào một bình cầu bằng bạc hàn thật kín rồi lấy búa nện thật mạnh lên bình cầu. Nếu nước nén được thì bình phải bẹp. Nhưng ông đã thu được kết quả bất ngờ. Sau khi nện búa thật mạnh, ông thấy nước thâm qua thành bình ra ngoài trong khi bình vẫn nguyên vẹn. Hãy gi?v tích tại sao?

Trả lời

Khi bị nén, các phân tư nước có thể chui qua các khoảng cách này ra ngoài vì giũa các phân tử bạc của thành bình có khoảng cách.

Từ khóa: , ,