Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu dân số theo giới

Xét trên bình diện toàn thế giới, trong số trẻ em sinh ra bao giờ số nam cùng nhiêu hơn số nữ theo tỉ lệ 105 nam/100 nữ. Tuy nhiên, theo thời gian tỉ lệ trên thay đổi theo chiêu hướng giảm bớt sự chênh lệch nam nữ. Sự thay đổi đó là do nhiều yếu tố:

– Chiến tranh là một trong những nguyên nhân làm thay đổi kết cấu giới tính. Trong chiến tranh, nam giới chết nhiều hơn nữ giới và hậu quả của nó kéo dài hàng thế hệ. Chẳng hạn, từ năm 1813 đến nay, Thụy Điển không có chiến tranh nên số nam và nữ ở độ tuổi 30 – 50 gần như ngang nhau. Trong khi đó, ở Liên Xô (cũ) sau chiến tranh thế giới thứ hai tương quan số nam và nữ trên tổng số dân là 45% và 55%.

– Sự khác nhau về điều kiện sống và làm việc cùa hai nam và nữ cùng dẫn đến sự khác nhau về tỉ suất tử. Tỉ suất tử vong của nam giới cao do nghiện rượu, thuốc lá, ma túy, AIDS; hơn nữa nam giới thường làm việc trong điều kiện nặng nhọc, nguy hiểm và vất vả hơn nữ giới.

– Tuổi thọ trung bình cùa nữ thường cao hơn nam, nên càng lên nhóm tuổi cao thì sự thay đổi cơ cấu giới càng tăng lên.

– Chuyển cư có tác động đến cơ cấu giới: trên bình diện thế giới chuyển cư không có ý nghĩa gì, nhưng với từng vùng, từng nước nó lại có vai trò đặc biệt quan trọng đến sự thay đồi kết cấu giới. Nơi nhận nguồn nhập cư phần đông là nam giới, do đó làm thay đổi kết cấu giới tính ở nơi có người xuất cư và nhập cư.