Câu hỏi và ôn tập tổng kết chương I: Cơ Học

BÀI 18: GIẢI CÂU HỎI ÔN TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG I: CƠ HỌC

I. KHOANH TRÒN CHỮ CÁI ĐỨNG TRƯỚC PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI MÀ EM CHO LÀ ĐÚNG

1. Hai lực được gọi là cân bằng khi:

A. Cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn

B. Cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn

C. Cùng phương, cùng độ lớn, cùng đặt lên một vật

D. Cùng đặt trên một vật, cùng độ lớn, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau.

Trả lời

Chọn đáp án D. Cùng đặt trên một vật, cùng độ lớn, phương năm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau.

2. Xe ô tô đang chuyến động đột ngột dừng lại Hành khách trong xe bị:

A. Ngả người về phía sau

B. Nghiêng người sang phía trái

C. Nghiêng người sang phải

D. Xô người về phía trước.

Trả lời

Chọn đáp án D. Xô người về phía trước.

3. Một đoàn mô tô chuyển động cùng chiểu, cùng vận tốc đi ngang qua một ô tô đổ bên đường. Ý kiến nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Các mô tô chuyển động đối với nhau

B. Các mô tô đứng yên đối với nhau

C. Các mô tô đứng yên đôì với ô tô

D. Các mô tô và ô tô cùng chuyền động đối với mặt đường.

Trả lời

Chọn đáp án B. Các mô tô đứng yên đối với nhau. 

.4. Hai thỏi kim loại hình trụ, một bằng nhôm, một bằng đồng có cùng khối lượng được treo vào hai đầu cân đòn như hình bên. Khi  nhúng cả hai vào nước thì đòn cân:

A. Nghiêng về bên phải

B. Nghiêng về bên trái

C. Vẫn cân bằng

D. Nghiêng về phía thỏi được nhúng sâu trong nước hơn.

Trả lời 

Chọn đáp án A. Nghiêng về bên phải.

5. Để dịch chuyển vật nặng lên cao người ta có thể dùng nhiều cách. Liệu có cách nào dưới đây cho ta lợi về công không?

A. Dùng ròng rọc động

B. Dừng ròng rọc cố định

C. Dùng mặt phẳng nghiêng

D. Cả ba cách trên đều không cho lợi về công.

Trả lời

Chọn đáp án D. Cả ba cách trên đều không qho lợi về công. 

6. Một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng. Khi nào vật vừa có thế năng vừa có động năng?

A. Chỉ khi vật đang đi lên

B. Chỉ khi vật đang rơi xuống

C. Chỉ khi vât lên đến điểm cao nhất

D. Cả khi vật đang đi lên và đang đi xuống.

Trả lời

Chọn đáp án D. Cả khi vật đang đi lên và đang đi xuống.

II. TRẢ LỜI CÂU HỎI 

1. Ngồi trong xe ô tô đang chạy, ta thấy hai hàng cây bên đường chuyển động theo chiều ngược lại. Giải thích hiện tượng này.

Trả lời

Nếu chọn ô tô làm vật mốc (người ngoi trên xe cũng là vật làm mốc) thì hai hàng cây bên đường sẽ chuyển động ngược lại đối với xe nên ta thấy hai hàng cây bên đường chuyển động theo chiều ngược lại.

2. Vì sao khi mở nắp chai bị vặn chặt, người ta phải lót tay bằng vải hay cao su?

Trả lời

Để làm táng ma sát giữa tay vặn và nắp chai, như vậy sẽ dễ mở hơn.

3. Các hành khách đang ngồi trên xe ô tô bỗng thấy mình bị nghiêng người sang trái. Hổi lúc đó xe ô tô đang lái sang phía nào?

Trả lời

Xe ô tô đang lái sang phía bên phải.

4. Tìm một ví dụ chứng tỏ tác dụng của áp suất phụ thuộc vào độ lớn của áp lực và diện tích bị ép.

Trả lời

Đinh nhọn dễ đóng vào gỗ hơn so với trường hợp đầu đinh đã bị tà vì diện tích bị ép nhỏ hơn. Với cùng một cái đinh, nếu dùng búa đập mạnh thì đinh dễ ăn sâu vào gỗ hơn.

5. Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ácsimét được tính như thế nào?

Trả lời

Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ácsimét được tính bằng công thức: FA = v.d (trong đó V là thể tích phần vật chìm trong chất lỏng, d là trọng lượng riêng của chất lỏng). Có thể tính bằng cách khác là lực đẩy Ácsimét bằng trọng lượng của vật.

6. Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học?

– Cậu bé trèo cây

– Em học sinh ngồi học bài

– Nước ép lên thành bình đựng

– Nước chảy xuống từ đập chắn nước

Trả lời

Trường hợp có công cơ học là:

– Cậu bé trèo cây

– Nước chảy xuống từ đập chắn nước. 

7. Tìm 2 ví dụ trên thực tế và giải thích rõ để minh họa kết luận sau: “Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng không tự sinh ra hoặc mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng kia.

Trả lời

– Viên bi lăn từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng xuống: Thế năng chuyển hóa thành động năng.

– Khi giương cung, , ta đã cung cấp cho cung một thế năng đàn hồi. Lúc bắn cung, mũi tên bay đi, thế năng của cung chuyển hóa thành động năng của mũi tên.

III. BÀI TẬP

1. Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài lOOm hết 25s. Xuống hết dốic, xe đạp lăn tiếp đoạn đường dài 50m trong 20s rồi mới dừng hẳn. Tính vận tốc trung bình của người đi xe đạp trên mỗi đoạn đường và trên cả quãng đường.

Giải

Vận tốc trung bình trên đoạn đường đầu là:

vtb1 = S1/t1 = 100/25 = 4m/s

Vận tốc trung bình trên đoạn đường sau là:

vtb2 = S2/t2 = 50/20 = 2,5m/s

Vận tốc trung bình trên cả hai đoạn đường là:

vtb = (S1+S2)/(t1+t2) = (100+50)/(25+20) = 3,33 m/s

2. Một người có khôi lượng 45kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi bàn chân là 150 cm2. Tính áp suất người đó tác dụng lên mặt đất khi:

a) Đứng cả hai người

b) Co một chân

Giải

Trọng lượng của người là: P = 45.10 = 450 N.

a) Áp suất khi đứng cả hai chân là: p1 = P/S1 = 450/2,0,015 = 15000 N/m2

b) Áp suất khi đứng một chân là: S2 = S1/2 = p2 = 2p1 = 2.15000 = 30000 N/m2

3. M và N là 2 vật giống hệt nhau. được thả vào hai chất lỏng khác nhau có trọng lượng riêng là d1 và d2

a) So sánh lực đẩy Acsimet tác dụng lên M và N

b) Trọng lượng riêng của chất lỏng nào lớn hơn?

Giải

a) Khi vật nổi, lực đẩy acsimet bằng đúng trọng lượng của vật. Vì 2 vật giống hệt nhau nên PA = PB. Vậy lực đẩy acsimet tác dụng lên hai vật bằng nhau.

b) Ta có FA = d1.VA; FB = d2.VB

Theo hình vẽ thì VA > VB => d1 < d2.

4. Hãy tính công mà em thực hiện được, khi đi đều từ tầng một lên từ tầng 1 lên tầng 2 của ngôi trường em (em tự cho các dữ kiện cần thiết).

Giải

Giả sử khôi lượng của em là 35kg, khi đó trọng lượng là 350N; độ cao từ tầng 1 lên tầng 2 là 4m.

Khi đi đều từ tầng 1 lên tầng 2, lưc nâng người F = P

Công thực hiện: A = F.h = 350.4 = 1400J

5. Một lực sĩ cử tạ nâng quả tạ khối lương 125kg lên cao 70 cm trong thời gian 0,3s. Trong trường hợp này lực sĩ đã hoạt động với công suất trung bình là bao nhiêu?

Giải

Trọng lượng của quả tạ là: P = 125.10 = 1250 N

Lưc sĩ thực hiện một công là:

A = P.h = 1250.0,7 = 875J

Công suất trung bình của lực sĩ là: P = A/t = 875/0,3 = 2816,67 W

Từ khóa: , ,