Cơ Quan Sinh Dục Nam (Sinh Học 8)

BÀI 60: GIẢI BÀI TẬP CƠ QUAN SINH DỤC NAM

I. GIẢI ĐÁP LỆNH

Dựa vào hình 60 – 1 và các chú thích trên hình để hoàn thiện thông tin dưới đây.

Nơi sản xuất tinh trùng là ………………… Nằm phía trên mỗi tinh hoàn là đó là nơi  ………………… tinh trùng tiếp tục hoàn thiện vể cấu tạo. Tinh hoàn nằm trong  …………………  ở phía ngoài cơ thể tạo điều kiện nhiệt độ thích hợp cho sự sản sinh tinh trùng (khoảng 33°C – 34°C ). Tinh trùng từ mào tinh hoàn sẽ theo …………………  đến chứa tại  ………………… 

Trả lời:

Nơi sản xuất tinh trùng là tinh hoàn. Nằm phía trên mỗi tinh hoàn là mào tinh đó là nơi tinh trùng tiếp tục hoàn thiện vể cấu tạo. Tinh hoàn nằm trong bìu ở phía ngoài cơ thể tạo điều kiện nhiệt độ thích hợp cho sự sản sinh tinh trùng (khoảng 33°C – 34°c ). Tinh trùng từ mào tinh hoàn sẽ theo ống dẫn tinh đến chứa tại túi tinh.

II. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Chọn chức năng thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu bằng a, b, c….) điền vào ô trống ứng với mỗi bộ phận của cơ quan sinh dục nam ở cột bên trái (kí hiệu bằng 1, 2, 3 ) ở bảng 60.

Bảng 60. Chức năng của mỗi bộ phận trong cơ quan sinh dục nam

Cơ quan

Chức năng

 1.   Tinh hoàn

 2.    Mào tinh hoàn

 3.    Bìu

 4.   Ống dẫn tinh ũ

 5.   Túi tinh

 6.   Tuyến tiền liệt ũ

 7.   Ống đái

 8.   Tuyến thành (tuyến Côpơ) 

 a)    Tiết dịch hoà với tinh trùng từ túi tinh chuyển ra để tạo thành tinh dịch.

 b)   Nơi nước tiểu và tinh dịch đi qua

 c)    Nơi sản xuất tinh trùng

 d)   Tiết dịch để trung hoà axit trong ống đái, chuẩn bị cho tinh phóng qua, đồng thời làm giảm ma sát trong quan hộ tình dục

 e)    Nơi chứa và nuôi dưỡng tinh trùng

 g)    Nơi tinh trùng tiếp tục phát triển và hoàn thiện về cấu tạo

 h)   Dẫn tinh trùng từ tinh hoàn đến túi tinh

 i)     Bảo đảm nhiệt độ thích hợp cho quá trình sinh tinh

Trả lời: 1 c;   2 g;   3 i;   4 h;   5 e;   6 a;   7 b;   8 d.

Từ khóa: ,