Đặc điểm kinh tế – kĩ thuật của công nghiệp hóa chất

Đặc điểm kinh tế – kĩ thuật của công nghiệp hóa chất:

– Công nghiệp hóa chất sử dụng nhiều loại nguyên liệu, khoáng sản, kể cả các phế liệu của các ngành khác để chế tạo ra nhiều loại hóa phẩm. Ví dụ, từ muối ăn có thể sản xuất xút và clo, từ đá vôi và than đá có thể tạo ra cacbua canxi, từ apatit có thể tạo ra phân lân, hay từ gồ cây có thể chế ra rượu… Chính vì vậy, công nghiệp hóa chất phân bố rộng rãi.

– Công nghiệp hóa chất có nhu cầu rất lớn về nhiên liệu, năng lượng và nguồn nước. Ví dụ, để sản xuất 1 tấn sợi nhân tạo cần 7 – 10 tấn nhiên liệu, 8000 – 15000Kwh điện và từ 1200 – 2000m nước. Vì vậy, thông thường nhiều ngành công nghiệp hóa chất được phân bố gần nguồn nhiên liệu, điện và nước.

– Một số sản phẩm của công nghiệp hóa chất là những chất độc hại, chuyên chở đi xa rất nguy hiểm và bất tiện (H2SO4, xút, clo…) thì cần được phân bố ngay tại vùng tiêu thụ.

– Ngành công nghiệp hóa chất thường được phân bố gần các trung tâm cơ khí, công nghiệp nhẹ vì một số ngành này tiêu thụ nhiều hóa chất.

– Các xí nghiệp cùa công nghiệp hóa chất có mối quan hệ rất khăng khít với nhau trong việc sử dụng thành phẩm và các sản phẩm phụ cùa nhau. Ví dụ: nhà máy phân lân sử dụng H2SO4 của nhà máy sản xuất H2SO… Trong nhiều trường hợp nhà máy hóa chất này sử dụng sản phẩm của nhà máy hóa chất kia để tạo ra hàng loạt sản phẩm khác nhau. Vì vậy, xu hướng phân bố các nhà máy hóa chất là thành từng cụm để có điều kiện sử dụng tổng hợp nguyên liệu.

– Các ngành công nghiệp hóa chất đòi hồi vốn đầu tư lớn (hóa dầu, hóa tổng hợp hữu cơ…) thường chỉ tập trung ở các nước phát triển.

– Các xí nghiệp hóa chất hầu hết ít nhiều đều gây ô nhiễm và độc hại tới môi trường. Vi vậy, cần chú ý hệ thống xử lí chất độc hại để bảo vệ môi trường và sức khỏe dân cư.