Đất pốt-dôn là gì ???

Đất pốt-dôn

Theo tiếng Nga, pốt-dôn có nghĩa là “tro”. Từ lâu, pốt-dôn trở thành thuật ngữ quốc tế. Đất pốt-dôn phân bố chủ yếu ở Bắc Á, Bắc Âu, Bắc Mĩ trong giới hạn vĩ tuyến 45° đến vĩ tuyến 60 – 65° thuộc vùng ôn đới lạnh, có thực vật rừng lá kim. Đất pốt-dôn chiếm khoảng 9% diện tích các lục địa.

Quá trinh hình thành đất là quá trình pốt-dôn hóa: đất được hình thành dưới rừng cây lá kim trong điều kiện khí hậu lạnh giá có độ bốc hơi nhỏ và lượng nước thấm lớn. Do lớp thảm mục rừng lá kim nghèo chất tro, kiềm, đồng thời lại chứa các hợp chất khó tan như tan-nin, nhựa, sáp, li-nhin, nên hoạt động phân giải của vỉ sinh vật bị hạn chế, các sản phầm phân giải thường cỏ tính axit. Ờ điều kiện đù và thừa ẩm, các họp chất axit thấm xuống dưới, rửa trôi các họp chất dễ tan, các phần tử sét vâ sau đó phá hủy cả các khoáng vật bền vững hơn. Kết quả là hình thành đất pổt-dôn với tính chất chua, càng xuống sâu độ chua càng giảm do việc tích tụ các chất kiêm ở phía dưới. Thành phần cơ giới cùa tầng trên nhẹ, chứa nhiều SiO2 Do sét bị rửa trôi, đất không có kết cấu, nghèo mùn, eác chất dinh dường đều nghèo.

Nhìn chung, đất pốt-dôn là loại dất kém phì nhiêu, cần cải tạo mới có thẻ trờ thành đất trồng lúa mì, lúa mạch, đậu, khoai tây, táo… Hiện nay, vê mặt kinh tế, đất pốt-dôn chù yếu tập trung vào việc trồng rừng và chăn nuôi gia súc.