Giải bài tập mặt phẳng nghiêng

Bài 14: Mặt phẳng nghiêng

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

* Dùng mặt phăng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật.

* Mặt phẳng nghiêng càng ít dốc thì lực cần kéo để vật lên trên mặt phẳng nghiêng càng giảm. 

B. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

Câu 1:

– Đo trọng lượng của vật p = Fị và ghi kết quả vào bảng dưới.

– Đo lực kéo vật F2 trên mặt phẳng nghiêng có độ nghiêng khác nhau:

+ Lần 1: Dùng tấm ván có độ dài ngắn nhất và lắp thí nghiệm như hình trong SGK. cầm lực kéo vật lên từ từ dọc theo mặt phẳng nghiêng. Đọc và ghi số chỉ cùa lực kế vào bảng.

+ Lần 2: Tìm cách làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng. Lặp lại thí nghiệm và ghi tiếp số chì của lực kế vào bảng.

+ Lần 3: Tiếp tục làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng. Lặp lại thí nghiệm và ghi tiếp sô chỉ của lực kế vào bảng.

Lần đo

Mặt phẳng nghiêng

Trọng lượng của vật: p =  F1

Cường độ của lực kéo vật F2

Lần 1

 Độ nghiêng lớn

F1 = … N

F2 = … N

Lần 2

 Độ nghiêng vừa

F2 =… N

Lần 3

 Độ nghiêng nhỏ

F2 = … N

Hướng dẫn

Dựa vào hướng dẫn trong SGK, học sinh tự thực hành và ghi kết quả vào bảng trên.

Câu 2: Trong thí nghiệm ở bài tập trên em đã làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng bằng cách nào?

Hướng dẫn

Ta có thể làm giảm độ nghiêng có thể làm giảm chiều cao ở đầu tấm ván (phía dùng tay kéo vật lên).

Rút ra kết luận:

– Dùng tấm ván làm mặt phẳng nghiêng có thể làm giảm lực kéo vật lên.

– Muốn làm giảm lực kéo vật thì phải giảm độ nghiêng của tấm ván.

Câu 3: Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.

Hướng dẫn

– Người công nhân có thể dùng tấm ván để tạo mặt phăng nghiêng và chuyển dễ dàng các thùng dầu nhớt nặng lên (xuống) xe tải.

– Người Ai Cập đã biết đắp những con đường dốc để di chuyển những khối đá lớn lên cao trong quá trình xây dựng kim tự tháp. 

Câu 4: Tại sao đi lên dốc càng thoai thoải, càng dễ hơn?

Hướng dẫn

Do tính chất của mặt phẳng nghiêng “mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần đế kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ” nên đi lên càng thoai thoải càng dễ dàng hơn.

Câu 5: Ở hình bên chú Bình đã dùng một lực 500N để đưa một thùng phi nặng 2000N từ mặt đất lên xe ôtô. Nếu sử dụng một tâm ván dài hơn thì chú Bình nên dùng lực nào có lợi hơn trong các lực sau đây?

a) F = 2000N

b) F > 500N

c) F < 500N

d) F = 500N.

Hãy giải thích câu trả lời của em.

Hướng dẫn

Nếu dùng tấm ván dài hơn tấm ván đã dùng, chú Bình nên dùng lực F < 500N để đưa thùng phuy nặng 2000N từ mặt đất lên xe ôtô. Vì lúc đầu dùng tấm ván ngắn với lực 500N chú Bình đã đưa được vật lên xe. Nay dùng tấm ván dài hơn nên độ dốc ít hơn độ dốc lúc đầu, do đó lực đẩy vật bây giờ phải nhỏ hơn lực đẩy lúc đầu.

C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP

1. Cách nào trong các cách sau đây không làm giảm dược độ nghiêng của một mặt phẳng nghiêng? Hãy chọn câu trả lời đúng.

A. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng.

B. Giảm chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

c. Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.

D. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng và đồng thời giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.

Hướng dẫn

Chọn câu B: Giảm chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

2. Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chỗ trống của các câu sau:

a) Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với một lực … trọng lực của vật (lớn hơn / nhỏ hơn / bằng).

b) Mặt phăng nghiêng càng nghiêng ít thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng nghiêng … (càng tăng / càng giảm / không thay đổi). 

c) Mặt phẳng nghiêng … thì lực cần đế kéo vật trên mặt phẳng nghiêng càng tăng (càng dốc thoai thoải / càng dốc đứng).

Hướng dẫn

a) Dùng mặt phang nghiêng có thế kéo vật lên với một lực nhỏ hơn trọng lực của vật.

b) Mặt phang nghiêng càng nghiêng ít thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng nghiêng càng giảm.

c) Mặt phẳng nghiêng càng dốc đứng thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng nghiêng càng tăng.

3. Tại sao khi đạp xe Lên dốc, cậu bé trong hình (sách bài tập) không đi thẳng lẽn dốc mà Lại đi ngoằn ngoèo. Từ mép đường bên này chéo sang mép đường bên kia?

Hướng dẫn

Cậu bé trong hình đi như vậy là đi theo đường ít nghiêng hơn, nên đỡ tốn lực nâng người lên hơn.

4. Tại sao đường ôtô qua đèo thường là dường ngoằn ngoèo rất dài?

Hướng dẫn

Để đỡ tốn lực đưa ôtô lên dốc hơn.

5 . Dao mũi khoan có thể xoáy dễ dàng vào sâu trong gỗ, chiếc kít xe ôtô có trục xoắn ốc có thể nâng dần xe nặng hàng mấy tấn lên từng nấc một cách dễ dàng. Hãy chứng tỏ mũi khoan, chiếc đinh vít, kít ôtô là một loại mặt phẳng nghiêng.

Hướng dẫn

Dùng một tờ giấy hình tam giác vuông có dạng mặt phẳng nghiêng và quân quanh một chiếc bút chì như hình trong sách bài tập để được hình 2. Đặt thẳng đứng hình 2 đế có dạng cái đinh vít, mũi khoan, trục xoắn ốc. Sản phẩm chúng ta làm ra đều là mặt phẳng nghiêng.

D. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Tại sao người ta thường kè một tấm ván nghiêng để đưa xe máy từ lòng dường lèn vỉa hi (hoặc dưa những thùng hàng nặng từ sân lên thềm nhà)?

Hướng dẫn

Vì khi kê tấm ván nghiêng thì người ta tạo ra một mặt phăng nghiêng để di chuyển các vật lên xuống một cách dễ dàng hơn. 

2. Cách nào sau đây không làm tăng được độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng?

A. Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng.

B. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng.

c. Tăng chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.

D. Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng và đồng thời tăng chiều cao kê mặt phang nghiêng.

Hướng dẫn

Chọn câu D: Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng và đồng thời tăng chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.

Từ khóa: ,