Giải bài tập ròng rọc

Bài 16: Ròng Rọc

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

* Ròng rọc cố định:

– Ròng rọc cố định là ròng rọc quay quanh trục cố định.

– Ròng rọc cô định giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp. 

* Ròng rọc dộng:

– Ròng rọc động là ròng rọc không những quay mà còn di chuyến cùng với vật khi kéo dây.

– Ròng rọc động giúp làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

B. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

Câu 1: Hãy mô tả ròng rọc vẽ ở hình (SGK).

Hướng dẫn

Hình a là ròng rọc cố định gồm một bánh xe quay quanh một trục cố định, vành bánh xe có rãnh đề đặt dây kéo có một đầu mang móc đế treo vật.

Hình b là ròng rọc động cũng gồm một bánh xe quay quanh một trục không cố định và bánh xe có mang theo móc đế treo vật, dây kéo có một đầu buộc vào xà, đầu còn lại dùng để kéo.

Câu 2:

– Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình (SGK) và ghi kết quả đo được vào bảng.

– Đo lực kéo vật qua ròng rọc cô định như hình b. Kéo từ từ lực kế. Đọc và ghi số chỉ của lực kê vào báng dưới.

– Đo lực kéo vật qua ròng rọc động như hình c. Kéo từ từ lực kế. Đọc và ghi số chi của lực kế vào bảng dưới.

Lực kéo vật lên trong trường hợp

Chiều của lực kéo

Cường độ của lực kéo

Không dùng ròng rọc

Từ dưới lên

… N

Dùng ròng rọc cố định

… N

Dùng ròng rọc động

… N

Hướng dẫn

Học sinh dựa vào kết quả làm thí nghiệm và ghi vào bảng trên.

Câu 3: Dựa vào bảng kết quả thí nghiệm hãy so sánh:

a) Chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật qua ròng rọc cố định.

b) Chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật qua ròng rọc động.

Hướng dẫn

a) Kéo vật trực tiếp và kéo vật bằng ròng rọc cố định đều dùng một lực như nhau nhưng khi kéo vật bằng ròng rọc cố định ta có thể đổi hướng của lực kéo được.

b) Kéo vật bằng ròng rọc động hoặc kéo trực tiếp vật không đổi hướng được lực kéo nhưng độ lớn của lực kéo bàng ròng rọc động nhỏ hơn lực kéo trực tiếp vật.

Câu 4: Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống các câu sau:

a) Ròng rọc (1) … có tác dụng làm đổi hướng cua lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

b) Dùng ròng rọc (2) … thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Hướng dẫn

a) Ròng rọc (1) cổ dinh có tác dụng làm đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

b) Dùng ròng rọc (2) dộng thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Câu 5: Tìm những ví dụ về ròng rọc.

Hướng dẫn

Dùng ròng rọc đế kéo những vật nặng ở các nơi như: công trường xây dựng, bến cảng, các kho hàng, xưởng sữa chữa ôtô,…

Câu 6: Dùng ròng rọc có lợi gì?

Hướng dẫn

Dùng ròng rọc giúp con người làm việc dễ dàng vì nó có tác dụng thay đổi hướng của lực (ròng rọc cố định) hoặc độ lớn của lực thay đổi (ròng rọc động).

Cảu 7: Sử dụng hệ thống ròng rọc nào trong hình (SGK) có lợi về lực? Tại sao?

Hướng dẫn

Nên sử dụng hộ thống ròng rọc ở hình bên phái gồm 2 ròng rọc: 1 ròng rọc động và 1 ròng rọc cố định có lợi hơn vì nó giúp làm lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật nhiều lần.

C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP

1. Chọn từ thích hợp trong ngoặc để điền vào chỗ trống trong câu:

Ở hình (sách bài tập), ròng rọc 1 là ròng rọc … vì khi làm việc, bánh xe của nó vừa quay vừa di chuyển; ròng rọc 2 là ròng rọc … vì khi làm việc, bánh xe của nó quay tại chỗ (cố định / động).

Hướng dẫn

Ròng rọc 1 là ròng rọc động; ròng rọc 2 là ròng rọc cố định.

2. Trong các câu sau dây, câu nào là không đúng?

A. Ròng rọc cố định cổ tác dụng làm thay đổi hướng của lực. 

B. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực.

c. Ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực.

D. Ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi hướng của lực.

Hướng dẫn

Chọn câu B: Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực.

3. Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực?

A. Ròng rọc cô định B. Ròng rọc dộng

c. Mặt phẳng nghiêng D. Đòn bẩy.

Hướng dẫn

Ròng rọc cố định (câu A) không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực.

4. Hình vẽ (sách bài tập) cho biết hệ thống chuông của một nhà thờ cổ.

a) Hãy cho biết hộ thống chuông đó gồm những máy cơ đơn giản nào?

b) Khi kéo dây ở A thì các điểm c, D, E, G dịch chuyến như thế nào?

Hướng dẫn

a) Gồm 1 ròng rọc cố định ử B và 1 đòn bẩy có điểm tựa ở F và 1 dòn bẩy có điểm tựa ờ II.

b) Khi kéo dây ở A thì các điểm C, D, E dịch chuyển về phía cửa, điểm G dịch chuyên vồ phía chuông.

5*. Hãy thiết kế một hệ thống chuông chỉ gồm 1 ròng rọc và 1 đòn bẩy cho nhà thờ trên.

Hướng dẫn

Tuỳ vào khả năng hiểu biết và sáng tạo của các em mà thiết kế một hệ thống chuông cho nhà thờ vừa tiện lợi vừa kinh tế. Sơ đồ hình trên là một ví dụ dể các em tham khảo.

6*. Hãy tìm hiểu xem những máy cơ đơn giản nào được sử dụng trong chiếc xe đạp.

Hướng dẫn

Những máy cơ đơn giản được sử dụng trong chiếc xe đạp:

– Đòn bẩy: hai bàn đạp và trục xe, ghi đông, phanh.

– Ròng rọc: tuỳ loại xe đạp. Có thế có loại xe đạp sử dụng ròng rọc cố định ở các bộ phận của phanh xe đạp.

D. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Máy cơ đơn giàn nào chỉ giúp thay đổi hướng của lực?

A. Mặt phẳng nghiêng                      B. Đòn bẩy

c. Ròng rọc cố định                          D. Ròng rọc động.

Hướng dẫn

Ròng rọc cố định (câu C) là máy cơ đơn giản làm thay đổi hướng của lực.

2. Trong các câu sau dây, câu nào là không đúng?

A. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực.

B. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực.

c. Ròng rọc dộng có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực.

D. Ròng rọc dộng có tác dụng làm thay dối hướng của lực.

Hướng dẫn

Câu không đúng là câu B và D.

Từ khóa: , ,