Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 8 (Học Tốt Sinh Học)

GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC LỚP 8 – HỌC TỐT SINH HỌC

Chương trình sinh học lớp 8 gồm có 66 bài xuyên suốt HK 1 & 2

Để đến bài giải chi tiết bạn click vào link của mỗi bài ở phía dưới.

Chúc các bạn học giỏi. Nếu hay thì like nhé !!! 

  

 Sinh học 8 bài 1: Bài mở đầu

CHƯƠNG I: KHÁI ỌUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI

 Sinh học 8 bài 2: Cấu tạo cơ thể người

 Sinh học 8 bài 3: Tế bào

 Sinh học 8 bài 4: Mô

 Sinh học 8 bài 6: Phản xạ

CHƯƠNG II: VẬN ĐỘNG

 Sinh học 8 bài 7: Bộ xương

 Sinh học 8 bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

 Sinh học 8 bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ

 Sinh học 8 bài 10: Hoạt động của cơ

 Sinh học 8 bài 11: Tiến hóa của hệ vận động Vệ sinh hệ vận động

CHƯƠNG III: TUẦN HOÀN 29

 Sinh học 8 bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể

 Sinh học 8 bài 14: Bạch cầu – Miễn dịch

 Sinh học 8 bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu

 Sinh học 8 bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

 Sinh học 8 bài 17: Tim và mạch máu

 Sinh học 8 bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch Vệ sinh hệ tuần hoàn

CHƯƠNG IV: HÔ HẤP

 Sinh học 8 bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp

 Sinh học 8 bài 21: Hoạt động hô hấp

 Sinh học 8 bài 22: Vệ sinh hô hấp

CHƯƠNG V: TIÊU HOÁ

 Sinh học 8 bài 24: Tiêu hoá và các cơ quan tiêu hoá

 Sinh học 8 bài 25: Tiêu hoá ở khoang miệng

 Sinh học 8 bài 27: Tiêu hoá ở dạ dày

 Sinh học 8 bài 28: Tiêu hoá ở ruột non

 Sinh học 8 bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

 Sinh học 8 bài 30: Vệ sinh tiêu hoá

CHƯƠNG VI: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

 Sinh học 8 bài 31: Trao đổi chất

 Sinh học 8 bài 32: Chuyển hoá

 Sinh học 8 bài 33: Thân nhiệt

 Sinh học 8 bài 34: Vitamin và muối khoáng

 Sinh học 8 bài 35: Ôn tập học kì 1

 Sinh học 8 bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần

CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT

 Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

 Sinh học 8 bài 39: Bài tiết nước tiểu

 Sinh học 8 bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

CHƯƠNG VIII: DA

 Sinh học 8 bài 41: Cấu tạo và chức năng của da

 Sinh học 8 bài 42: Vệ sinh da

CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC ỌUAN

 Sinh học 8 bài 43: Giới thiệu chung vể hệ thần kinh

 Sinh học 8 bài 45: Dây thần kinh tủy

 Sinh học 8 bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian

 Sinh học 8 bài 47: Đại não

 Sinh học 8 bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng

 Sinh học 8 bài 49: Cơ quan phân tích thị giác

 Sinh học 8 bài 50: Vệ sinh mắt

 Sinh học 8 bài 51: Cơ quan phân tích thính giác

 Sinh học 8 bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

 Sinh học 8 bài 53: Hoạt động thần kinh cao cấp ở người

 Sinh học 8 bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh

CHƯƠNG X: NỘI TIẾT

 Sinh học 8 bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết

 Sinh học 8 bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp

 Sinh học 8 bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận

 Sinh học 8 bài 58: Tuyến sinh dục

 Sinh học 8 bài 59: Sự điều hoà và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

CHƯƠNG XI. SINH SẢN 

 Sinh học 8 bài 60: Cơ quan sinh dục nam

 Sinh học 8 bài 61: Cơ quan sinh dục nữ

 Sinh học 8 bài 62: Thụ tinh – Thụ thai và phát triển của thai

 Sinh học 8 bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai

 Sinh học 8 bài 64: Các bệnh lây qua đường tinh dục

 Sinh học 8 bài 65: Đại dịch AIDS – Thảm họa của loài người

 Sinh học 8 bài 66: Ôn tập – Tổng kết

 ———————HẾT ———————

Từ khóa: , , ,