Giải bài tập sự biến đổi chất

BÀI 12: SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT

Giải bài tập 1. Dấu hiệu nào là chính để phân biệt hiện tượng hoá học với hiện tượng vật lí?

HƯỞNG DẪN GIẢI

Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng hoá học với hiện tượng vật lí là sự xuất hiện của chất mới.

Giải bài tập 2. Trong số những quá trình kể dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng hoá học, đâu là hiện tượng vật lí. Giải thích.

a) Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc (khí lưu huỳnh đioxit).

b) Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.

c) Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống (canxi oxit) và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài.

d) Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hiện tượng hoá học: (a) và (c).

Hiện tượng vật lí: (b) và (d).

Giải bài tập 3. Khi dốt nến (làm bằng paratin), nến chảy lỏng thấm vào bấc; sau đó nến lỏng chuyển thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước.

Hãy phân tích và chỉ ra ở giai đoạn nào diễn ra hiện tượng vật lí, giai đoạn nào diễn ra hiện tượng hoá học. Cho biết: Trong không khí có khí oxi và nến cháy là do có chất này tham gia.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hiện tượng vật lí diễn ra ở giai đoạn nến chảy lỏng thấm vào bấc và giai đoạn nến lỏng chuyển thành hơi, trong giai đoạn này nếu (chất paratin) chỉ biến đổi về trạng thái.

Hiện tượng hoá học diễn ra ở giai đoạn nến cháy trong không khí, khi đó chất paratin đã biến đổi thành chất khác.

Paratin + Oxi ——————-> Khí cacbon đioxit + Nước 

Từ khóa: ,