Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 (Học Tốt Tiếng Anh)

GIẢI BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 9

Click vào link để đến bài giải nhé các bạn

 Unit 1: A visit from a Pen Pal (Chuyến viếng thăm của người bạn tâm thư)

– A visit from a Pen Pal: Getting Started

– A visit from a Pen Pal: Listen and Read

– A visit from a Pen Pal: Speak

– A visit from a Pen Pal: Listen

– A visit from a Pen Pal: Read

– A visit from a Pen Pal: Write

– A visit from a Pen Pal: Language Focus 

 Unit: 2 Clothing (Quần áo)

– Unit 2 Clothing: Getting started

– Unit 2 Clothing: Listen and Read

– Unit 2 Clothing: Speak

 –Unit 2 Clothing: Read

– Unit 2 Clothing: Write

– Unit 2 Clothing: Language Focus

 Unit 3: A trip to the Countryside

– A trip to the countryside: Getting Started

– A trip to the countryside: Listen and Read

– A trip to the countryside: Speak

– A trip to the countryside: Listen

– A trip to the countryside: Read

– A trip to the countryside: Language Focus

 Unit 4: Learning a Foreign Language (Học Một Ngoại Ngữ)

– Unit 4 Learning a foreign Language: Getting started

– Unit 4 Learning a foreign Language: Listen and Read

– Unit 4 Learning a foreign Language: Speaking

– Unit 4 Learning a Foreign Language: Listening

– Unit 4 Learning a foreign Language: Reading

– Unit 4 Learning a foreign Language: Write

– Unit 4 Learning a foreign Language: Language Focus

 Unit 5: The Media (Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng)

– Unit 5 The Media: Getting Started

– Unit 5 The Media: Listen and Read

– Unit 5 The Media: Speak

– Unit 5 The Media: Listening

– Unit 5 The Media: Write

– Unit 5 The Media: Language Focus 

 
 Unit 6: The Environment (Môi Trường)

– Unit 6 The Environment: Getting Started

– Unit 6 The Environment: Listen and Read

– Unit 6 The Environment: Speaking

– Unit 6 The Environment: Listening

– Unit 6 The Environment: Reading

– Unit 6 The Environment: Write

– Unit 6 The Environment: Language Focus

 Unit 7: Saving Energy (Tiết Kiệm Năng Lượng)

– Unit 7 Saving Energy: Getting Started

– Unit 7 Saving Energy: Listen and Read

– Unit 7 Saving Energy: Speaking

– Unit 7 Saving Energy: Listen

– Unit 7 Saving Energy: Reading

– Unit 7 Saving Energy: Write

– Unit 7 Saving Energy: Language Focus

 Unit 8: Celebrations (Lễ Kỉ Niệm)

– Unit 8 Celebrations: Getting Started

– Unit 8 Celebrations: Speaking

– Unit 8 Celebrations: Listening

– Unit 8 Celebrations: Write

– Unit 8 Celebrations: Reading

– Unit 8 Celebrations: Language Focus

Unit 9: Natural Disasters (Thiên Tai)

– Unit 9 Natural Disasters: Getting Started

– Unit 9 Natural Disasters: Listen and Read

– Unit 9 Natural Disasters: Speaking

– Unit 9 Natural Disasters: Listening

– Unit 9 Natural Disasters: Reading

– Unit 9 Natural Disasters: Write

– Unit 9 Natural Disasters: Language Focus

 Unit 10: Life on Other Planets (Sự Sống Ở Hành Tinh Khác)

– Unit 10 Life on Other Planets: Getting Started

– Unit 10 Life on Other Planets: Listen and Read

– Unit 10 Life on Other Planets: Speaking

– Unit 10 Life on Other Planets: Listening

– Unit 10 Life on Other Planets: Reading

 –Unit 10 Life on Other Planets: Write

– Unit 10 Life on Other Planets: Language Focus

——————- HẾT ——————–
Từ khóa: , ,