Giới thiệu cây lúa mì

Giới thiệu cây lúa mì

Cây lúa mì:

Lúa mì là cây trồng cổ nhất của các dân tộc thuộc đại chủng ơ-rô-pê-ô-it, sống ở vùng từ Địa Trung Hải tới Tây Bắc Ấn Độ. Cây lúa mì được trồng cách đây trên 1 vạn năm ở vùng Lường Hà, từ đó lan sang châu Âu, châu Mĩ và châu úc. Đến thế kỉ XVI, lúa mì trở thành cây lương thực chù yếu của thế giới.

Lúa mì là cây trồng của miền ôn đới và cận nhiệt. Lùa mì ưa khí hậu ấm khô, cần nhiệt độ thấp nhất vào đầu thời kì sinh trường là 4 – 5°C, tổng nhiệt độ trong suốt thời kì sinh trường là từ 1150 – 1700oC; đòi hỏi các loại đất đai màu mỡ và cần nhiều phân bón. Có hai loại lúa mì chính là lúa mì mềm và lúa mì cứng.

Ngày nay, lúa mì đã được trồng ở tất cà các quốc gia thuộc vùng ôn đới và cận nhiệt (nhiều nhất ở châu Âu, Bắc Mĩ, bắc Trung Ọuốc, tây bậc Ấn Độ, Pa-ki- xtan…). Do phân bố rộng rãi nên quanh năm không tháng nào là không có nước thu hoạch lúa mì và thị trường lúa mì thế giới tương đối nhộn nhịp.

Từ khóa: , ,