• Chương I: Chất – Nguyên Tử – Phân Tử

  CHƯƠNG I: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Chất – Chất có ở khắp nơi, đâu có vật thể nơi ...
 • Giải bài tập nguyên tố hóa học

  NGUYÊN TỐ HÓA HỌC   Giải bài tập 1 trang 20. Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp. ...
 • Giải bài tập nguyên tử

  NGUYÊN TỬ   Giải bài tập 1 trang 15. Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp: “… ...
 • Giải bài tập chất

  CHẤT Bài tập 1 trang 11. a) Nêu thí dụ hai vật thể tự nhiên, hai vật thể nhân tạo. b) Vì sao nói được: ở đâu có vật thể là ở dó có chất. ...
 • Bài luyện tập 1

  BÀI LUYỆN TẬP 1   Giải bài tập 1 trang 30: a) Hãy chỉ ra từ nào (những từ in đậm) chì vật thể tự nhiên, từ nào chỉ vật thể ...
 • Giải bài tập đơn chất và hợp chất – phân tử

  ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ   Giải bài tập 1 trang 25: Hãy chép các câu sau đây vào vỏ bài tập với đầy đủ các từ ...
 • Chương II: Phản ứng hóa học

  CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC   I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1.       Sự biến đổi chất –       Hiện tượng hoá học là hiện ...
 • Giải bài tập phản ứng hóa học

  BÀI 13: PHẢN ỨNG HÓA HỌC   Giải bài tập 1. a) Phản ứng hoá học là gì? b) Chất nào gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia), ...
 • Giải bài tập sự biến đổi chất

  BÀI 12: SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT   Giải bài tập 1. Dấu hiệu nào là chính để phân biệt hiện tượng hoá học với hiện tượng vật ...
 • Giải bài tập định luật bảo toàn khối lượng

  BÀI 15: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG   Giải bài tập 1. a) Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng. b) Giải thích vì sao khi một ...
1 2 35 Tiếp