Listen and Read Unit 6 Lớp 8 Trang 54

UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB

LISTEN AND READ (NGHE VÀ ĐỌC)

Dịch:

Thư kí : Chào. Em cần chi?

Nga : Xin chào. Em đăng kí sinh hoạt hè.

Thư kí : Được. Để cô lấy mẫu đơn và chúng ta cùng điền. Vui lòng cho biết tên đầy đủ của em?

Nga : Pham Mai Nga.

Thư kí : Em sinh khi nào?

Nga : Ngày 22 tháng Tư năm 1989.

Thư kí : Em sống ở đâu và em có số điện thoại không?

Nga : Em sống ở số 5 đường Trần Phú, và em không có điện thoại ở nhà.

Thư kí : Nào, sở thích của em là gì?

Nga: Em thích vẽ và sinh hoạt ngoài trời. Và em cũng thích diễn kịch.

Thư kí : Vẽ, sinh hoạt ngoài trời,… và diễn kịch. À, em vui lòng đem mẫu đơn này về cho giáo viên cua em và nhờ cô kí tên. Sau đó mang lại cho tôi.

Nga : Được. Cám ơn cô.

1. Practice the dialogue with a partner. (Thực hành bài đối thoại với một bạn cùng học.)

2. Complete Nga’s details. (Điền các chi tiết của Nga.)

Name : Pham Mai Nga.                    Date of birth : April 22 1989

Class : 8C                                        Sex: Female

Home address: 5 Tran Phu St       Interests : Drawing, outdoor activities, acting.

Phone number: No

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Getting Started Unit 6 Lớp 8 Trang 54

 Speak Unit 6 Lớp 8 Trang 55

 Listen Unit 6 Lớp 8 Trang 56

 Read Unit 6 Lớp 8 Trang 57

 Write Unit 6 Lớp 8 Trang 58

 Language Focus Unit 6 Lớp 8 Trang 60

Từ khóa: