Listening Unit 12 Lớp 11 Trang 141

UNIT 12: THE ASIAN GAMES

LISTENING (NGHE)

Before you listen

Theo cặp, thảo luận với nhau về các môn thể thao minh học trong ảnh, trả lời các câu hỏi:

1. Các môn thể thao trong ảnh là gì?

2. Em có bao giờ xem những môn thể thao đó trên TV chưa?

3. Môn thể thao nào em thích nhất? Tại sao?

GỢI Ý

4 ảnh minh họa cho 4 môn thể thao: gymnastics, swimming, long jump, high jump.

While you listen

Task 1. Nghe và chọn câu trả lời đúng.

ĐÁP ÁN

1. C      2. A      3. B      4. B      5. D

Task 2. Nghe lại một hoặc hai lần và trả lời câu hỏi.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

1. (It was at) 10.15 p.m.

2. (They have won) 6 gold medals.

3. (He has competed in the long jump) 2 times.

4. High jump (was the last sports event mentioned in the report)

5. He was very disappointed.

After you listen

Theo nhóm, thảo luận và nêu tên một vận động viên thể thao nối tiếng về một môn thể thao nào đó, nói một vài nét đặc biệt về vận động viên đó mà em biết.

Tapescript

Good evening. It’s 10.15 and it’s time for “The Asian Games Report”. It’s the 3 day of Games. Well, today’s most important event was the women’s 200-metre freestyle. The Japanese, Yuko was the first and got the gold medal. She made a new world record time of 1 minute 58 seconds. The Japanese athletes won two gold medals yesterday, and three the day before, so in the first three days they’ve won six gold medals.

… Here we’re in the Gymnasium. Lily, the Chinese gymnast, has just finished her display. She’s got an average of 9.5 points. That’s the best score today! Lily won the gold medal!

… And this is Lee Bong-ju coming from Korea. This is the second time he competed in the long jump at the Asian Games. Last time he jumped 8.5 metres. Today he’s won a gold medal for men’s long jump. He jumped 8.9 metres.

… Now we’re waiting for the last high jumper, Vichai coming from Thailand. The bar is at 2.30 metres and… it seems too high for him. Vichai has just jumped!… Ooh! He’s crashed into the bar! He’s landing. The bar has fallen too. He’s getting up and walking away. But he’s very disappointed. 

Tham khảo đáp án những phần sau:

 Reading Unit 12 Lớp 11 Trang 136

 Speaking Unit 12 Lớp 11 Trang 139

 Writing Unit 12 Lớp 11 Trang 143

 Language Focus Unit 12 Lớp 11 Trang 144

Từ khóa: , ,