Listening Unit 14 Lớp 10

2 lượt xem

UNIT 14: THE WORLD CUP

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Hãy kể tên một số cầu thủ bóng đá nổi tiếng trên thế giới. Em thích cầu thủ nào nhất? Tại sao?

1. Pelé

2. Zidan

3. Maradona

4. Barthes

5. Beckham

 

While you listen

Task 1: Em sẽ nghe một số thông tin về Pelé, một cầu thủ nổi tiếng người Brazil. Nghe và hoàn thành bảng sau:

1.1940

2. joined a Brazilian football club.

3.1962

3. 1974

4. retired

Task 2: Nghe lại lần nữa và trả lời câu hỏi.

1. As a football player, Pelé was famous for his powerful kicking and controlling the ball.

2. He participated in three World Cups.

3. He played for an American football club before retired.

4. He became an international ambassador for the sport, working to promote peace and understanding through friendly sport activities.

 

* Lời trong băng:

Pelé is considered one of the greatest football payers of all time. He was bom in 1940 in Brazil. As a football player, Pelé was famous for his powerful kicking and controlling the ball. He joined a Brazilian Football Club in 1956, and in 1962 he led the team to its first world cup championship. Pelé became the only player to participate in three World Cups in 1958, 1962 and 1970. By 1974, Pelé had score 1,200 goals and became a Brazilian natinoal hero. He played for an American football club for two years befoer he retired in 1977. Later Pelé became an international ambassador for the sport, working to promote peace and understanding through friendly sport activities.

 

After you listen

Làm việc theo nhóm, em hãy nói về các sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Pelé.

Born 23rd October, 1940 in Tres Coracoes,Brazil

Full name: Edison Arantes do Nascimento

Playing position : forward/striker

Pelé-The King of football

From 1952 to 1956: he played for Bauru AC,Brazil

From 1956 to 1974: he played for Santos,Brazil

1962: he let the team to its first world club championship

Pelé became the only player to participated in three World Cup in 1958,1962,1970

• He retired in1977

• After retirement, he became an international ambassador for the sport. 

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 14 Lớp 10

 Speaking Unit 14 Lớp 10

 Writing Unit 14 Lớp 10

 Language Focus Unit 14 Lớp 10

 

Từ khóa: , ,