Mưa axit là gì ???

Mưa axit:

Mưa axit được phát hiện ra đầu tiên năm 1948 tại Thuỵ Điển. Nguyên nhân là vì con người đốt nhiều than đá, dầu mỏ. Trong than đá và dầu mỏ thường chứa một lượng lưu huỳnh, còn trong không khí lại rất nhiều khí nitơ. Trong quá trình đốt có thể sinh ra các khí Sunfua đioxit (SO2), Nitơ đioxit (NO2). Các khí này hoà tan với hơi nước trong không khí tạo thành các hạt axit sun-fua-ric (H2SO4), axit ni-tơ-ric (HNO3). Khi trời mưa, các hạt axit này tan lần vào nước mưa, làm độ pH cùa nước mưa giảm. Nêu nước mưa có độ pH dưói 5.6 được gọi là mưa axit. Do có độ chua khá lớn, nước mưa có thê hoá tan được một số bụi kim loại và ôxit kim loại có trong không khí như ôxit chi,… làm cho nước mưa trờ nên độc hơn đổi với cây cối, vật nuôi và con người.

Sơ đồ mưa axit 

Mưa axit ảnh hường xấu tới các thuỷ vực (ao. hồ). Các dòng chảy do mưa axit đổ vào hồ, ao sẽ làm độ pH của hồ, ao giảm đi nhanh chóng, các sinh vật trong hồ, ao suy yếu hoặc chết hoàn toàn. Hồ, ao trờ thành các thuỷ vực chết.

Mưa axit ảnh hường xấu tới đất do nước mưa ngầm xuống đất làm tăng độ chua cùa đất, hoà tan các nguyên tố trong đất cần thiết cho cây như canxi (Ca), Magiê (Mg),… làm suy thoái đất, cây cối kém phát triển. Lá cây gặp mưa axit sẽ bị “cháy” lấm chấm, mầm sẽ chết khô, làm cho khả nãng quang hợp cùa cây giảm, cho năng suất thấp.

Mưa axit còn phá huỷ các vật liệu làm bàng kim loại như sắt, đồng, kẽm,… lậm giảm tuổi thọ các công trình xây dựng.

Từ khóa: ,