Nguồn gốc hình thành đất phèn

Nguồn gốc hình thành đất phèn:

Đất phèn là loại đất trong thành phần khoáng chứa nhiều sunfua (FeS, FeS2) và sunfat săt, nhôm (FeSO4, Fe2(SO4)3, Ah2(SO4)3 gây chua rât mạnh làm ảnh hường tới năng suất cây trồng, nhất là lúa và hoa màu.

Dùng vôi để khử phèn 

Việt Nam là nước có diện tích đất phèn vào loại lớn nhất thế giới (khoảng 2 triệu ha), chù yêu phân Bô ở Đồng bằng sông Cửu Long: Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên, ngoại thành TP Hồ Chí Minh và một số ở Đồng bằng sông Hồng. Do có diện tích lớn. và gây ảnh hưởng mạnh đến năng suất cây trồng nên việc tìm hiểu nguồn gổc vậ tính chất cùa loại đất này để tiện cho việc cải tcạo và sử dụng là rất cần thiết.

Sự hình thành các vùng đất phèn phần lớn tập trung chù yếu là vùng bờ biển nhiệt đới có rừng ngập mặn. Quá trình phèn hóa trải qua hai giai đoạn:

+ Giai đoạn tích lũy lưu huỳnh: các hợp chất hữu cơ chứa nhiều lưu huỳnh do xác thực vật (sú, vẹt, tràm…) bị phân hùy ở điều kiện yếm khí tạo nên các sunfua (chù yếu là FeS2).

+ Giai đoạn ô-xi hóa các sunfua hình thành đất phèn xảy ra vào mùa khô. Mùa khô nhiệt độ cao, nắng gắt, không mưa làm cho đất bị khô hạn, quá trình ô-xi hóa diễn ra mạnh, các sunfua bị ô-xi hóa thành các sunfat và axit sunfuaric. Axit này xâm nhập vào keo sét chứa nhôm, sất tạo nên sunfat nhôm (phèn nhôm) hoặc sunfat sắt (phèn sắt).

Để cải tạo và sử dụng tốt đất phèn hiện nay chúng ta dùng biện pháp tổng hợp: dùng thủy lợi dẫn nước ngọt vào rửa phèn kết hợp với dùng nước ém phèn trong mùa khô, lên liếp, dùng giống kháng chịu phèn, dùng vôi đê khử chua…

Từ khóa: ,