Reading Unit 1 Lớp 10 Trang 12

UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF

READING (ĐỌC)

Before you read

Theo cặp, hãy hỏi và đáp về những hoạt động hàng ngày dựa vào các gợi ý dưới đây.

Câu hỏi và trả lời gợi ý:

1. A: What time do you often go to school?

B: 1 often go to school at 6.30.

2. A: What time do you often have breakfast?

B: I often have breakfast at 6.

3. A: What do you often do in the morning?

B: 1 go to school.

4. A: What do you often do in the afternoon?

B: 1 often do my homework.

While you read

Ông Vy: Đồng hồ báo thức reo lúc 4.30. Tôi thức dậy đi xuống bếp nấu nước pha trà. Tôi uống vài tách trà, ăn sáng nhanh rồi dắt trâu ra đồng. Tôi mất 45 phút để chuẩn bị mọi thứ. Tôi rời nhà lúc 5.15 và ra tới đồng đúng 5.30. Tôi cày bừa trên mảnh ruộng của mình và nghỉ giải lao lúc 8 giờ kém 15. Trong lúc nghi tôi thường uống trà và hút thuốc lào với các bạn nông dân khác. Tôi tiếp tục công việc đến 10.30. Sau đó tôi về nhà, nghỉ ngơi và ăn trưa với gia đình lúc 11.30. Sau bữa trưa tôi thường nghỉ một tiếng.

Bà Tuyết: Lúc 2.30 chiều chúng tôi lại ra đồng. Chúng tôi đắp bờ cho mảnh ruộng. Sau đó chồng tôi bơm nước vào đồng trong khi tôi cấy lúa. Chúng tôi làm khoảng hai tiếng rồi nghỉ. Chúng tôi kết thúc công việc lúc 6 giờ chiều. Khoảng 7 giờ chúng tôi ăn tối, sau đó xem tivi và đi ngủ lúc 10 giờ. Thỉnh thoảng chúng tôi sang nhà hàng xóm uống trà. Chúng tôi nói chuyện về công việc, con cái và kế hoạch cho vụ năm tới. Dầu ngày có dài nhưng chúng tôi hài lòng với công việc đà làm. Chúng tôi yêu lao động và yêu con cái của mình.

Task 1: Chọn phương án A, B hay C sao cho sát nghĩa với từ in nghiêng nhất.

1- C ;    2- C ;    3-A ;    4-A

Task 2: Trả lời các câu hỏi sau.

1. He is a farmer.

2. He gets up at 4.30 and then goes down to the kitchen to boil some water for his morning tea.

3. He ploughs and harrows his plot of land, drinks tea with his fellow peasants and smokes local tobacco during his break.

4. They go to the field again. They repair the banks of their plot of land. Then Mr Vy pumps water into it while Mrs Tuyet does the transplanting.

5. Yes, they are. Because they love working and they love their children.

Task 3: Hãy đọc lướt qua đoạn văn và ghi chú ngắn gọn về những hoạt động hàng ngày cùa ông Vy và bà Tuyết. Sau đó so sánh ghi chú của em với bạn em.

In the morning      4.30: Mr Vy gets up, goes down to the kitchen,

                                 boils water for tea, drinks tea, has a quick breakfast,

                                 leads the buffalo to the field.

                                 5.15: leaves the house

                                5.30: arrives in the field, ploughs, harrows the plot of land.

                                 7.45: takes a short rest 

                                 10.30: goes home 

                                 11.30: has lunch with his family

In the afternoon    2.30: Mr Vy and Mrs Tuyet go to the field again, repair the banks of the plot of land.

                                 Mr Vy pumps water into the field, Mrs Tuyet does the transplanting.

                                 6. pm: finish work

                                 7. pm: have dinner

After dinner            watch TV, go to bed. Sometimes visit neighbours and chat with them.

After you read

Theo nhóm, hãy nói về hoạt động hàng ngày của ông Vy và bà Tuyết.

Tham khảo các phần đáp án khác của bài học:

 Speaking Unit 1 Lớp 10 Trang 14

 Listening Unit 1 Lớp 10 Trang 16

 Writing Unit 1 Lớp 10 Trang 17

 Language Focus Unit 1 Lớp 10 Trang 19

 

Từ khóa: , ,