Reading Unit 16 Lớp 10

UNIT 16: HISTORICAL PLACES

READING (ĐỌC)

Before you read

Làm việc theo từng đôi.

• Hãy kể tên vài địa danh lịch sử mà em biết ờ Việt Nam.

• Có phải Văn Miếu – Quốc Tử Giám là một địa danh lịch sử không?

• Em biết gì về nơi này?

While you read

Văn Miếu – Quốc Tử Giám là một di tích lịch sử và văn hóa nổi tiếng ở Hà Nội. Được xây dựng vào năm 1070 thời nhà Lý, Văn Miếu tiêu biểu cho cách nghĩ và ứng xử theo nho giáo. Sáu năm sau Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên cùa Việt Nam được thành lập trên mảnh đất của Văn Miếu. Từ năm 1076 đến 1779, Quốc Tử Giám đã đào tạo hàng ngàn nhân tài cho đất nước. Năm 1482 Văn Miếu là nơi tưởng nhớ các nhà bác học kiệt xuất của đất nước. Tên họ, nơi sinh và thành tích của các học giả hàng đầu trong các cuộc thi hương được khắc trên những tấm bia đá. Những tấm bia này được những chú rùa khổng lồ cõng trên lưng, ngày nay vẫn còn đứng vững và thu hút sự thích thú cùa nhiều du khách.

Sau hơn 900 năm tồn tại, Văn Miếu là một ví dụ về nét kiến trúc truyền thống cùa Việt Nam được giữ gìn cẩn thận. Những cây đa ở Văn Miếu đã chứng kiến nhiều lễ hội và các cuộc thi hương trong suốt thời kỳ phong kiến vẫn sum suê. Văn Miếu – Quốc Tử Giám là niềm tự hào dân tộc của người Việt Nam.

Task 1: Hãy chọn đáp án A, B hoặc  C thích hợp nhất với từ in nghiêng.

1. B     2. A      3. C       4. B        5. C

Task 2: Em hãy xem những câu sau đúng (T) hay sai (F).

1. F                   4. F

2. T                  5. T

3. F                  6. T

After you read

Theo nhóm, các em hãy nói về Văn Miếu – Quốc Tử Giám dựa vào các gợi ý dưới đây.

• Why is Van Mieu – Quoc Tu Giam a place of interest?

– Because it is a famous historical and cultural relic. It was representative of Confucian ways of thought and behaviour.

* When and where were they built?

– Van Mieu was built in 1070 in the Ly Dynasty in Ha Noi. Quoc Tu Giam was established six years later on the grounds of Van Mieu.

* What were their functions?

– Van Mieu was a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation while Quoc Tu Giam educated thousands of talented men for the country.

* What is special about the stelae there?

– The names, places of birth and achievements of top students in royal exams were engraved on stone stelae which were carried on the backs of giant tortoises.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Speaking Unit 16 Lớp 10

 Listening Unit 16 Lớp 10

 Writing Unit 16 Lớp 10

 Language Focus Unit 16 Lớp 10

 

Từ khóa: , ,