Reading Unit 2 Lớp 12 Trang 20

Reading Unit 2 Lớp 12 Trang 20

UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY

READING (ĐỌC)

Before you read : Theo cặp, hãy thào luận câu hỏi:

Yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất cho cuộc sống hạnh phúc? Tại sao?

□ Tình yêu

□  Tiền

□  Sự chấp thuận của bố mẹ

□ Nhà đẹp

□  Việc làm tốt

□  Sức khỏe tốt

While you read: Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.

Người Mỹ và người châu Á, về mặt truyền thống, có những quan niệm khác nhau về tình yêu và hôn nhân. Người Mỹ tin vào cuộc hôn nhân lãng mạn vì tình – đôi nam nữ thích nhau, yêu nhau và quyết định kết hôn với nhau. Ngược lại, người châu Á tin vào cuộc hôn nhân ước định – bố mẹ cô dâu và chú rể quyết định hôn lễ, và tình yêu – nếu có, sẽ đến sau hôn nhân, chứ không có trước.

Để làm rõ những quan niệm ấy, một cuộc khảo sát đã được thực hiện với các sinh viên người Mỹ, Trung Ọuổc và Ẩn Độ để tìm hiểu thái độ của họ đổi với tình yêu và hôn nhân. Sau đây là bản tóm lược câu trả lời của mỗi nhóm về bổn giá trị then chốt.

• Ngoại hình thu hút. Người Mỹ quan tâm đến vẻ bề ngoài hấp dẫn hơn là người Án và Trung Quốc khi chọn người bạn đời của mình. Họ cũng cho là người vợ phải duy trì vẻ đẹp và ngoại hình sau khi cưới.

• Chia sẽ tâm sự. Hầu như không có sinh viên châu Á nào đồng ý với quan điểm cùa sinh viên Mỹ là vợ chồng nên chia sẻ tâm sự cùng nhau. Thật ra đa số người Án và Trung Quốc thật sự nghĩ rằng trong đời sống vợ chồng việc không trao đổi vài vấn đề nào đó, hay không cùng chia sẻ tâm sự nào đó sẽ tốt hom và khôn ngoan hơn. Đặc biệt phần lớn đàn ông Án còn cho ràng tâm sự với vợ là điều ngu dại.

• Họp tác bình đẳng. Đa sổ các sinh viên châu Á bác bò quan diêm cùa các sinh viên Mỳ cho ràng hôn nhân là hợp tác bình đẳng, không đòi hỏi bén này nhiều hơn hay bên kia ít hơn. Đa sổ các sinh viên Ắn đồng ý là “phu nữ phải chịu hy sinh nhiều hơn nam giới trong hôn nhân”.

• Sự tin cậy do ở tình yêu. Điều đáng kể là có nhiều sinh viên châu Á hơn sinh viên Mỹ đồng ý là “người chồng có bổn phận phải cho vợ mình biết mình đã ở đâu khi về nhà trễ”. Người vợ châu Á có thể yêu cầu phu quản của  mình báo cáo lại hết những hoạt động cùa ông ta. Còn người vợ Mỹ thì lại tin ràng chồng mình đã “hành động đúng” vì “anh ấy yêu tôi” chứ không phải vì “anh ấy bắt buộc phải làm thế”.

Việc so sánh bốn giá trị về tình yêu cho thấy rằng giới trẻ Châu Á kém lãng mạn hơn giới trẻ Mỹ về tình yêu.

(Theo George Theodorson, Milestones, L & B Company)

Task 1. Tìm nghĩa của các từ in nghiêng trong những câu sau:

Đáp án gợi ý.

1. happen or exist before

2. to find out

3. to trust

4. to willingly stop having something you want

5. having a duty to do something

Task 2. Trả lời các câu hỏi

Đáp án gợi ý.

1. Americans believed in “romantic” marriage – a boy and girl were attracted to each other, fell in love, and decided to marry each other. Asians believed in “contractual” marriage – the parents usually decided on the marriage; and love was supposed to follow marriage, not precede it.

2. They are Trust built on love; Physical attractiveness; Confiding; Partnership of equals.

3. The Americans were much more concerned than the Indians and Chinese with physical attractiveness when choosing a wife or husband.

4. The Indian students agreed that “a woman has to sacrifice more in a marriage than a man”.

5. The American wife, for example, trusts her husband to “do the right thing” because “he loves her” not because “he has to”.

6. The Asian young people are far from being as romantic as their American counterparts.

After you read: Theo nhóm HS thực hành nói quan điểm về sự khác biệt giữa gia đình truyền thống và gia đình hiện đại của Việt Nam theo các khía cạnh như: Number of Children, the house they like to have, the head of the family, who works, who takes care of the housework and children, the income… 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Speaking Unit 2 Lớp 12 Trang 22

 Listening Unit 2 Lớp 12 Trang 24

 Writing Unit 2 Lớp 12 Trang 25

 Language Focus Unit 2 Lớp 12 Trang 27

Từ khóa: , ,