Reading Unit 3 Lớp 12 Trang 30

 UNIT 3: WAYS OF SOCIALISING

READING (ĐỌC)

Before you read

Xem hai bức tranh và trả lời các câu hỏi.

1. Những người trong tranh đang làm gì?

2. Em sẽ làm gì nếu

– em muốn thầy / cô chú ý đến em trong giờ học?

– em muốn đặt câu hỏi VỚI người nào đó, nhưng người ấy bận nói chuyện với người khác?

While you read

Đọc đoạn văn và làm bài tập theo sau.

Nhằm thu hút sự chú ý cùa một người để có thể nói chuyện với người đó, ta có thể sử dụng cách giao tiếp bằng lời nói hay giao tiếp bằng cử chỉ, điệu bộ. Chúng ta hãy nói về cách giao tiếp bằng cử chỉ điệu bộ trước.

Có lẽ cách thông thường nhất để lôi cuốn sự chú ý cùa một người là vẫy tay. Chẳng hạn như chúng ta đang dự một bữa tiệc ồn ào và chợt trông thấy một người bạn, Lyn, đang đứng gần cửa ra vào cách ta khoảng 20 mét, chúng ta có thể đưa tay vẫy làm hiệu cho bạn biết là ta đã thấy bạn.

Nhưng trong trường hợp sau đây ta phải vẫy tay như thế nào? Chảng hạn bạn đang ở sân bay và bạn thấy anh mình bước ra khỏi máy bay và bắt đầu đi về phía bạn. Neu quá phấn khích bạn cỏ thể nhảy cẫng lên và vẫy tay thật mạnh để anh ấy chú ý. Đây là ví dụ về nơi mà các cử chỉ ra hiệu một cách công khai, ồn ào thích hợp.

Nhưng cũng có vài tình huống mà việc thu hút sự chú ý bầng cử chỉ nhẹ nhàng kín đáo sẽ thích hợp hơn. Ví dụ khi ờ nhà hàng, nếu chúng ta muốn gọi hầu bàn, chúng ta có nhiều cách. Ta có thể đợi khi anh ấy đi ngang đến gần, chúng ta đưa mất nhìn, bắt tầm mắt anh ấy, gật đầu nhẹ để anh ấy biết ta cần anh ấy đến bàn chúng ta, hoặc ta có thể hơi đưa tay lên để cho biết ta cần giúp đờ. Chúng ta không huýt sáo hay vồ tay để lôi cuốn sự chú ý cùa người khác. Điều đó bị xem là bất lịch sự và thậm chí là thô lỗ.

Trong hầu hết các tình huống cho phép sự thân mật thì việc đưa tay lên vẫy nhẹ là tốt. Chẳng hạn như bạn đang đi ngang qua sân trường và trông thấy thầy (cô) đang đi về phía bạn, bạn đưa tay lên vẫy chào nhẹ một cách thân thiện là thích hợp.

Một khi bạn đã thu hút được sự chú ý cùa bạn mình thì không nên chi tay vào người hay vật mà bạn muốn bạn minh để mắt tới. Một cái gật đầu nhẹ là đủ. Chỉ vào ai đó bị xem là thô lồ. Tất nhiên cũng có những lúc mà việc chì vào người khác được chấp nhận hoàn toàn, chẳng hạn như trong lớp, thầy (cô) muốn trò nào đó chú ý, thầy thường chi vào trò đó và nói “David, mời em đọc câu kế tiếp nhé?” Việc chì tay như thế thì không bất lịch sự, nó đơn giản là cách thu hút sự chú ý của một người mà thôi. 

Task 1. Theo cặp, các em dựa vào văn cảnh cùa bài đọc tìm nhừng từ ngữ tiếng Việt tương đương với những từ ngừ tiếng Anh đã cho.

Đáp án.

1. verbal                                                bằng lời, hữu ngôn

2. non-verbal                                        không bằng lời, phi ngôn

3. attract someone’s attention              thu hút sự chủ ý cùa ai

4. attention getter                                cử chỉ thu hút sự chú ý

5. rude                                                 thô tục, thô bạo

6. informality                                       thân mật, không nghi thức

7. approach                                         đi đến

8. a slight nod will do                          một cái gật đầu nhẹ là đủ

Task 2. Theo cá nhân hoặc theo cặp, em đọc lại bài đọc và chọn đáp án đúng tóm tắt đầy đủ nhất những ỷ chỉnh được trình bày trong bài đọc.

Đáp án. A (Attracting Attention: Non-verbal cues)

Task 3. Theo cặp, các em hòi và trả lời những câu hỏi về nội dung bài đọc.

Đáp án gợi ý.

1. When we want to attract someone’s attention, we can use either verbal or non-verbal communication.

2. Because they are strong actions that can easily be seen.

3. If we want to attract the waiter’s attention, we can wait until he passes near US, catch his eye, and nod slightly to let him know we would like him to come to our table. Or we can raise our hand slightly to show that we need assistance.

4. If you are walking across the school-yard and see your teacher approaching, you can use a small friendly wave to attract his or her attention.

5. Because pointing at someone’s is usually considered rude.

After you read

Theo cặp, các em thảo luận ý nghĩa của hai cách giao tiếp phi ngôn: huýt sáo và vỗ tay.

Tham khảo đáp án các phần sau: 

 Speaking Unit 3 Lớp 12 Trang 32

 Listening Unit 3 Lớp 12 Trang 34

 Writing Unit 3 Lớp 12 Trang 36

 Language Focus Unit 3 Lớp 12 Trang 38

Từ khóa: , ,