Reading Unit 4 Lớp 12 Trang 44

 UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM

READING (ĐỌC)

 

Before you read

While you read

Đọc đoạn văn và làm bài tập kèm theo.

Giáo dục bắt buộc được áp dụng cho tất cả trẻ em ở Anh từ 5 đến 16 tuổi. Ở Anh năm học bắt đầu từ tháng chín đến tháng bảy và được chia thành ba học kỳ. Học kỳ mùa Thu từ đầu tháng chín đến giữa tháng mười hai. Học kỳ mùa Xuân từ đầu tháng giêng đến giữa tháng ba và học kỳ mùa Hè từ ngay đầu tháng tư đến giữa tháng bảy. Mỗi học kỳ có một tuần lễ nghỉ giừa kỳ, thường là vào cuối tháng mười, giữa tháng hai và cuối tháng năm.

Ở Anh có hai hệ thống giáo dục song song. Thứ nhất là hệ thống giáo dục công lập do nhà nước dài thọ và miễn phí cho tất cả học sinh. Thứ nhì là hệ thống giáo dục dân lập, học sinh phải trả học phí. Hệ thống trường công lập có 93% học sinh dang theo học, có thể được chia thành hai cấp độ: giáo dục tiểu học và giáo dục trung học.

Hãy xem Bảng biểu dưới đây để có thêm thông tin về hệ thống giáo dục ở nước Anh.

Nhà nước soạn thảo chương trình học quốc gia và tất cả các trường công lập phải theo chương trình này. Nó bao gồm các môn học như Tiếng Anh, Thiết kế và Kỹ thuật, Địa lý, Toán, Công nghệ thông tin, Âm nhạc, Khoa học, Nghệ thuật, Vật lý, Giáo dục, Lịch sử và Ngoại ngữ. Các môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học là các môn học trọng tâm, là môn bẳt buộc trong kỳ thi quốc gia ở các cấp độ trong hệ thống giáo dục trung học.

School education system in England

Level of Education

 Grade / Year

(from – to)

Age

(from – to)

Pre-school

Childcare

environment

3-4

In an Infant or Primary school

4-5

Primary

education

1 -3

5-8

4-6

9-10

Secondary

education

7-9

11-14

10-11

14- 16

(end of compulsory education)

General Certificate of secondary education (GCSE)

Task 1. Tìm từ hay nhóm từ trong bài đọc có nghĩa tương ứng với các câu sau.

Đáp án.

1. State schools

2. primary education

3. secondary education

4. compulsory

5. the General Certificate of Secondary Education

6. Curriculum

Task 2. Trả lời các câu hỏi sau:

1. Khi nào trẻ em ở Anh bắt đầu học chương trình giáo dục bắt buộc?

2. Có bao nhiêu học kỳ trong một năm học ở Anh?

3. Hai hệ thống giáo dục ở Anh là gì?

4. Trẻ em có phải trả học phí khi học ở trường tư?

5. Có bao nhiêu môn học chính trong chương trình giáo dục quốc gia?

6. Khi nào thì học sinh thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở?

Đáp án.

1. from the age of 5 

2. 3 terms

3. the state school and the “independent ” or “public ” school system

4. Yes, they do.

5. There are 3 core subjects (English, Maths and Science).

6. When the students finish the secondary school, they have to take an examination called the General Certificate of Secondary Education.

After you read

Theo nhóm, các em nói về các môn học ở trường em thấy khó nhất và những gì em muốn thầy cô và bạn bè có thê làm để giúp em học môn học đó một cách hiệu quả hơn.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Speaking Unit 4 Lớp 12 Trang 47

 Listening Unit 4 Lớp 12 Trang 48

 Writing Unit 4 Lớp 12 Trang 49

 Language Focus Unit 4 Lớp 12 Trang 49

Từ khóa: , ,