Reading Unit 5 Lớp 11 Trang 56

UNIT 5: ILLITERACY

READING (ĐỌC)

Before you read:

Theo cặp, quan sát và mô tả tranh, dùng những từ gợi ý đã cho.

CÂU HỎI GỢI Ý

+ Where do you think the class is?

+ What do you think of the people in the class?

Are they at the same age?

+ What do you think of the teacher?

+ What is this class different from your class? 

While you read

Reading text.

Trước tháng 7 năm 2000. 61 tỉnh và thành phố ở Việt Nam đã hoàn tất chương trình “Phổ cập giáo dục tiểu học” và “Xóa mù chữ”. Tuy nhiên, trước lúc ấy, chỉ có 94% dân số biết đọc và viết. Điều đó có nghĩa là có nhiều việc phải làm để xoá nạn mù chữ trong toàn quốc.

Vào mùa hè năm 2000, Hội Khuyến học Việt Nam bắt đầu một chiến dịch xóa mù chữ. Trong chiến dịch này, sáu trăm sinh viên dân tộc thiểu số từ vùng cao miền Bắc được yêu cầu dạy đọc và viết cho 1.200 người mù chữ ở làng quê của họ. Vào năm 2001, có tám trăm sinh viên tình nguyện tham dự vào chiến dịch, số người được học đọc, viết lên đến 4.623 người. Đó là một cách hiệu quả để giúp những người ở vùng xa, vùng núi biết đọc và viết.

Những sinh viên tham dự vào cuộc chiến chống nạn mù chữ coi việc giúp người ở làng quê mình là một vinh dự. Họ tình nguyện dành trọn kỳ nghỉ hè để dạy những người mù chữ học đọc và viết. Vài bạn còn chuẩn bị các tư liệu dành cho lớp. Họ nói về các kỹ thuật canh tác mới và kế hoạch hóa gia đình. Trước khi đi, họ hứa sỗ trở lại vào mùa hè sau.

Cuộc chiến xóa mù chữ tiếp tục vào mùa hè năm 2002. Lần này Hội Khuyến Học Việt Nam quyết định mở rộng các hoạt động của hội đến các tỉnh ở vùng núi miền Trung. Hiện tại, số người mù chữ ở vùng xa và vùng cao đã giảm dần. Người ta hy vọng là nạn mù chữ sẽ được xóa sạch trong nước khi càng ngày càng có nhiều người tham gia vào trận đấu chống lại nạn mù chữ.

Task 1. Tìm nghĩa tiếng Việt tương đương với các từ sau.

ĐÁP ÁN:

1. Phổ cập giáo dục tiểu học

2. Hội khuyến học Việt Nam

3. Xoá mù chữ

4. Kĩ thuật canh tác

5. Kế hoạch hoá gia đình 

Task 2. Tìm ý chính của cả bài đọc.

Đọc kĩ bổn ỷ đã cho trong bài, chọn ỷ chỉnh thích hợp với bài đọc. ĐÁP ÁN: D

Task 3. Trả lời câu hỏi về các thông tin chi tiết trong bài đọc.

ĐÁP ÁN

1. 94% of the population.

2. The campaign for illiteracy eradiation.

3. 600 students in 2000 and 800 students in 2001

4. They willingly / voluntarily spent their vacations teaching ethnic minority illiterate people to read and write.

5. Illiteracy will soon be eradicated.

After you read:

Theo nhóm, hỏi và đáp các câu sau:

reading unit 5 lop 11

Tham khảo đáp án những phần sau:

 Speaking Unit 5 Lớp 11 Trang 59

 Listening Unit 5 Lớp 11 Trang 60

 Writing Unit 5 Lớp 11 Trang 61

 Language Focus Unit 5 Lớp 11 Trang 63 

Từ khóa: , ,