Reading Unit 7 Lớp 11 Trang 80

UNIT 7: WORLD POPULATION

READING (ĐỌC)

Before you read.

* Xem tranh, hỏi và đáp các câu sau.

1. Em có thể tìm thấy những cảnh này ở đâu?

2. Những bức tranh trên nói với em điều gì?

3. Em có nghĩ là một quốc gia càng đông dân thì càng hùng mạnh không? Tại sao? 

While you read Reading text.

Dân số thế giới gia tăng càng lúc càng nhanh. Vào năm 10.000 trước công nguyên, chỉ có khoảng 10 triệu người. Đến năm 1 sau công nguyên có 300 triệu. Phải mất 1750 năm dân số thế giới tăng đến 625 triệu. Năm 1850, chỉ 100 năm sau, dân số đã đạt tới con số 1.300 triệu. Năm 1950, con số đã hơn hai lần và đến số lượng 2510 triệu. Năm 1985, chỉ 15 năm sau, đã có 4.760 triệu người. Năm 2000, dân số thế giới khoảng 6.6 tỉ và tới năm 2015 người ta dự đoán dân số sẽ trên 7 tỉ.

Liệu trái đất có đủ nguồn tài nguyên để cung cấp cho số dân đông như thế? Những nhà khoa học khác nhau cho những câu trả lời khác nhau đối với câu hỏi này. Một số người cho rằng có đủ nguồn tài nguyên để nuôi 8 tỉ người. Những người khác nói rằng chúng ta phải hạn chế sự gia tăng dân số vì nguồn tài nguyên của chúng ta có giới hạn. Chỉ có 10% đất trên thế giới có thể dùng để canh tác và 20% khác dùng để nuôi gia súc. số lượng nước chúng ta dùng cũng có giới hạn. Cũng có giới hạn về dầu xăng, sát, bạc, vàng và các kim loại khác.

Nghiên cứu cũng cho biết rằng một phụ nữ ở thế giới thứ ba có nhiều con hơn mong muốn. Trong số các phụ nữ cho rằng mình không có nhiều con, có đến phân nửa không muốn có thêm con. Tuy nhiên, mặc dù hàng triệu phụ nữ muốn giới hạn số người trong gia đình, họ không biết cách nào an toàn để có ít con hơn. Các phương pháp kiểm tra dân số an toàn cho việc kế hoạch hóa gia đình chưa có sẵn cho họ. Đã đến lúc các chính quyền và các tổ chức quốc tế làm điều gì đó để giúp phụ nữ để việc gia tăng dân số thế giới có thể bắt đầu giảm dần thay vì cứ tiếp tục tăng gia. Task 1. Điền vào chỗ trổng bằng những từ trong khung. (Hãy thay đổi dạng từ, nếu cần)

ĐÁP ÁN:

1. Although

2. method

3. increase

4. resources

5. figures

6. limit

7. international

8. control 

Task 2. Trả lời các câu hỏi.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

1. The population of the world in 10,000 B.c. was 10 million, in 1750 it was 625 million, in 1850 it was 1300 million, in 1950 it was 2510 million, in 1985 it was 4760 million, in 2000 it was 6,6 billion.

2. By the year 2010, the population of the world is expected to be 7 billion.

3. Some scientists say it can, but others say it can’t.

4. No, they don’t.

5. (They can’t limit the size of their family) because they know of no safe way to have fewer children.

After you read:

Cho biết vị trí của các nước này. Nước nào giàu nhất và nước nào nghèo nhất?

ĐÁP ÁN

Năm nước đông dân nhất thế giới:

– China, India, Russia, the USA, and Indonesia.

Vị trí của các nước này:

– China, India and Indonesia are in Asia, Russia is in Europe, and the USA is in Latin America.

Nước giàu nhất và nước nghèo nhất:

– The richest country is the USA, and the poorest country may be India. 

Tham khảo đáp án những phần sau:

 Speaking Unit 7 Lớp 11 Trang 83

 Listening Unit 7 Lớp 11 Trang 84

 Writing Unit 7 Lớp 11 Trang 86

 Language Focus Unit 7 Lớp 11 Trang 86

 

Từ khóa: , ,