Reading Unit 8 Lớp 12 Trang 84

UNIT 8: LIFE IN THE FUTURE

READING (ĐỌC)

Before you read

Theo cặp, em thào luận câu hỏi sau:

1. Em có nghĩ cuộc sống trong tương lai sẽ tốt hơn không? Tại sao?

2. Hãy ghi ra ba việc có thể xảy ra ở tương lai?

While you read

Đọc đoạn văn và làm bài tập kèm theo.

Cuộc sống sẽ ra sao trong tưomg lai? Những người khác nhau có câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Một số thì bi quan trong khi những người khác lại lạc quan.

Những người bi quan cho ràng tương lai sẽ tệ hơn bây giờ. Cả thế giới sẽ trải qua một giai đoạn suy thoái kinh tế. Nhiều công ty lớn sẽ bị xóa sổ và hàng triệu người sẽ mất việc làm. Sự an toàn của thế giới sẽ bị đe dọa bởi những tên khủng bố vì các nhóm khủng bố trở nên mạnh hơn và nguy hiểm hơn. Ngược lại, những người lạc quan tin ràng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với ngày nay. Chúng ta sẽ sống trong một môi trường sạch hơn, hít thở bầu không khí tươi mát hơn và ăn thực phẩm lành mạnh hơn. Chúng ta cũng sẽ được chăm sóc tốt hơn bởi hệ thống y khoa hiện đại. Công việc nhà nhàm chán sẽ không còn là gánh nặng nhờ vào các phát minh ra những công cụ tiết kiệm sức lao động.

Dù tốt hay xấu hơn, chắc chắn một điều là trong tương lai có vài điều sẽ rất khác đi. Những phát triển về công nghệ vi mô – máy vi tính và viễn thông – chắc chắn có ảnh hưởng đến các lãnh vực khác nhau cùa cuộc sổng. Chẳng hạn, trong công việc, các nhà máy sẽ do những người máy điều hành phần lớn, nên chúng là nơi làm việc sạch sẽ hơn với ít nhân công hơn. Các văn phòng cũng sẽ được vận hành với thiết bị điện tử, và do vậy giấy sẽ gần như biến mất hẳn. Nhiều người sẽ làm việc tại nhà với máy vi tính được kết nối với văn phòng chính, về việc đi lại, có khả năng kỹ thuật tàu con thoi sẽ được sử dụng trong lãnh vực hàng không thông thường, với vận tốc lên đến 15.000 km một giờ. Chúng ta cũng vẫn còn dùng xe hơi, nhưng thay vi dùng xăng, xe hơi sẽ chạy bằng các vật liệu khác, từ điện đến khí mê-tan. Chúng cũng được kết nổi với máy vi tính để cho chúng ta biết là ta đang vận hành chúng một cách hữu hiệu không, cũng như bảo cho ta biết nếu có sự cố đang xảy ra trên đường vài cây số phía trước.

Bất kể chúng ta đang kỳ vọng gì trong tương lai, ta phải nhớ ràng sự tiến bộ không bao giờ đi trên con đường thẳng, và lịch sử đầy dẫy những khám phá bất ngờ. Tuy nhiên, chúng ta tin là tương lai nàm trong tay chúng ta, và chính chúng ta có trách nhiệm đóng góp vào việc làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. 

Task 1. Tìm từ hay nhóm từ trong bài có ý sau.

Đáp án.

1. pessimists               2. optimists                    3. economic depression

4. terrorism                5. wiped out                   6. space shuttle

Task 2. Trả lời các cáu hỏi sau.

1. Điều gì sẽ xảy ra khi có suy thoái kinh tế?

2. Theo nhừng người bi quan, vỉ sao sự an toàn cùa thế giới sẽ bị đe dọa?

3. Các yếu tố quan trọng nhất nào sẽ mang đến sự thay đổi ngoạn mục trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống chúng ta?

Đáp án gợi ý.

1. Many large corporations will be wiped out and millions of jobs will be lost.

2. The security of the earth will be threatened by terrorism as terrorists groups will become more powerful and more dangerous.

3. People will be living in much cleaner environment, breathing fresher air and eating healthier foods. They will also be better looked after by a modern medical system. Domestic chores will no longer be a burden thanks to the inventions of labour-saving devices.

4. They are developments in micro technology-computer and telecommunication.

Task 3. Hoàn thành ghi chú về kỹ thuật sẽ ảnh hưởng đến cuộc sổng của chúng ta trong tương lai.

1. work: factories will be run by robots, offices will go electronic, many people will work from home.

2. travel: travel by space shuttle very fast, at 15,000 kms per hour; cars could run on electricity or methane gas and fitted with computers.

After you read

Theo nhóm, các em thảo luận về các mặt có lợi và có hại của robots.

Gợi ý.

+ Mặt có lợi: save labour, do difficult jobs so that men have more time to enjoy life or do more creative work

+ Mặt có hại: replace human beings in many fields so many people will loose their jobs or go jobless.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Speaking Unit 8 Lớp 12 Trang 87

 Listening Unit 8 Lớp 12 Trang 88

 Writing Unit 8 Lớp 12 Trang 89

 Language Focus Unit 8 Lớp 12 Trang 90

Từ khóa: , ,