Reading Unit 9 Lớp 12 Trang 96

 UNIT 9: DESERTS

READING (ĐỌC)  

Before you read

Theo cặp, em hãy hỏi và đáp các câu hòi sau:

1/ Em biết gì về sa mạc?

2/ Loại động, thực vật nào sống ở sa mạc?

3/ Nêu tên vài quốc gia có sa mạc.

While you read

Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.

Có ba vùng sa mạc rộng gần như vây quanh trung tâm nước Ỏxtrâylia. Ở phía bắc của đồng bàng Nullabor là sa mạc Great Victoria, về phía tây cỏ sa mạc Gibbon và Tanami phủ rộng một khu vực to lớn trải dài đến tận biển Ấn Độ Dương. Ở phía Bắc của hồ Lake Eyre là sa mạc Simpson, vùng cuối cùng của Ôxtrâylia để được khám phá.

Sa mạc Simpson nam giữa ho Lake Eyre ở phía nam và rặng núi Mac Donald về phía Bắc, sông Mulligan và Diamantina ở phía đông và sông Macumba cùng sông Finke ở phía tây. Người Châu Âu đầu tiên bước vào sa mạc Simpson năm 1845. Nhưng sa mạc vẫn là điều bí ẩn cho tới khi Madigan thực hiện bản đồ khảo sát từ ảnh chụp trên không vào năm 1929. Ông đặt tên cho sa mạc là Simpson, theo tên của vị Chù tịch Hội Địa lí Hoàng Gia Ôxtrâylia chi nhánh phía Nam.

Năm 1936, Colson và một thổ dân Ồxtrâylia cưỡi lạc đà bănc qua sa mạc. Họ đi rất gian nan dọc theo vùng biên giới giữa miền nam Oxtrâylia và lãnh thổ phương Bắc. Ba năm sau, Madigan hướng dẫn đoàn thám hiểm khoa học qua các đụn cát trên lộ trình về phía Bắc. Cả Colson và Madigan đều đi về phía đòng qua sa mạc Simpson, vì nhừng đụn cát của sa mạc này có sườn dốc thoai thoải đối mặt với hướng tây và thẳng đứng về hướng đông.

Trong sa mạc Simpson có nhiều loại đụn cát khác nhau, về phía tây của sa mạc là một mạng lưới các đụn cát thấp, hầu hết dưới 10 mét. Những go cỏ mọc trong cát xốp ở đỉnh đụn, và loại cây cỏ lá nhọn mọc ở khe giữa các đụn cát, và trên những sườn dốc vững chãi hơn.

Ở phía bắc của sa mạc, những đụn cát nằm song song và chia cẳt bởi những khe đất của vùng bụi rậm thấp. Loại cây cỏ lá nhọn mọc trên sườn cùa những đụn cát này có thể cao đến 20 mét. Những đụn cát này có màu nâu đỏ sẫm, nhưng cát có màu nhạt ở khu vực nơi Queenland, Nam Ôxtrâylia và vùng đất phía Nam giao nhau. Có những hồ muối khô dài đến 70 km và rộng 15 km nằm giữa các đụn cát dài với đỉnh cao 20 mét.

Task 1. Tìm những từ ngữ tiếng Việt tương đương với các từ ngữ tiếng Anh sau:

1. Stretch                                                        dài, trải

2. Sandy                                                          có cát

3. Aerial survey                                                trắc lượng trên không

4. Royal Geographical Society of Australia        Hội địa lý Hoàng Gia

5. Australian Aborigine                                     Úc

6. Dune                                                           đụn cát

7. Sloping                                                       dốc thoải thoải

8. Steep                                                         dốc đứng, dốc ngược

9. Hummock                                                  gò, đống

10. Crest                                                        đỉnh (gò/đống)

11. Spinifex                                                    cỏ lá nhọn sống ở vùng sa mạc Úc

Task 2.

Em hãy cho biết các câu sau đây là đúng (T) hay sai (F).

Đáp án.

1. F             2. F             3. T           4. F            5. F            6. T

Task 3.

Theo cặp, em hãy hỏi và trà lời những câu hỏi về nội dung bài đọc.

Đáp án gợi ý.

1. They are Great Victoria Deserts, Gibbon, Great Sandy and Tanami Deserts and Simpson Desert.

2. It lies between Lake Eyre in the south, the MacDonald Rangers in the north, the Mulligan and the Diamantina Rivers in the east, and the Macumba and Finke Rivers in the west.

3. In 1845.

4. He was the President of the South Australian Branch of the Royal Geographical Society of Australia.

5. They took camels across the desert

6. In the western part, they are sort, mostly less than 10 metres high, and in the northern part, they are parallel and are up to 20 metres high.

7. Two. They are Hummock grasses and spinifex.

After you read

Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi

Một phiên dịch người Việt đang dùng bữa tối với một doanh nhân người Mỹ trong một nhà hàng. Đó là bừa tối ngon lành và cà hai đều ăn nhiệt tình. Trước khi kết thúc bữa tối, người phiên dịch hỏi vị doanh nhân “Ổng muốn dùng gì để tráng miệng ạ?”. Sau một chút im lặng, vị doanh nhân trả lời “Cây và nước”. 

1. Câu chuyện có buồn cười không?

Yes, it is.

2. Điều buồn cười là gì?

The interpreter mispronounced the word “dessert”, and that made the businessman misunderstood that the interpreter was talking about “desert”.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Speaking Unit 9 Lớp 12 Trang 99

 Listening Unit 9 Lớp 12 Trang 100

 Writing Unit 9 Lớp 12 Trang 102

 Language Focus Unit 9 Lớp 12 Trang 103

Từ khóa: , ,