Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

SOẠN BÀI CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH

I. CÁC BƯỚC LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH

Cho đề bài: Nhân dân ta có câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Hãy giải thích nội dung câu tục ngữ.

Gợi ý:

HS lần lượt tìm hiểu đề bài trên theo 4 bước:

Tìm hiểu đề và tìm ý.

Lập dàn bài.

Viết bài.

Đọc lại và sửa chữa.

(Làm theo hướng dẫn trong SGK).

II. LUYỆN TẬP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH

Cho đề văn: Một nhà văn nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Em hãy giải thích nội dung câu nói đó.

1. Chuẩn bị ở nhà

HS chuẩn bị ở nhà theo 4 bước:

Tìm hiểu đề và tìm ý

Lập dàn bài.

Viết bài.

Đọc lại và sửa chữa.

Câu hỏi:

a. Đề yêu cầu giải thích vấn đề gì? Hãy tìm các từ then chốt trong đề và chỉ ra các ý quan trọng cần được giải thích.

b. Em hãy suy nghĩ về hình ảnh “ngọn đèn sáng bất diệt” , tìm ra nghĩa bóng của nó và cho biết vì sao sách lại là ngọn đèn sáng bất diệt.

c. Vì sao nói đến sách người ta lại nghĩ đến trí tuệ con người?

d. Hãy tìm những VD cho thấy sách là ngọn đèn sáng bất diệt.

e. Câu nói trên có phải là lời ca ngợi sách, tôn vinh sách hay không? Thử tìm xem những câu nói hay khác về sách để hiểu sâu vấn đề.

g. Tình cảm, thái độ của em đối với sách và với câu nói ấy.

Gợi ý:

Tham khảo bài làm chi tiết tại đây: Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người 

2. Thực hành trên lớp

HS làm thực hiện các bước theo sự hướng dẫn của các thầy, cô giáo.

Lắng nghe mọi ý kiến bồ sung và sửa chữa cho hoàn chỉnh.