Soạn bài chữ lỗi về quan hệ từ

Soạn bài chữ lỗi về quan hệ từ

SOẠN BÀI CHỮA LỖI VỀ QUAN HỆ TỪ

I. Các lỗi thường gặp vể quan hệ từ

1. Thiếu quan hệ từ

Câu hỏi: Hai câu (SGK tr.106) thiếu quan hệ từ như thế nào? Hãy chữa lại cho đúng.

Gợi ý:

Có thế thêm quan hệ từ: để, với vào hai câu như sau:

– Đừng nên nhìn hình thức để đánh giá kẻ khác.

– Câu tục ngữ này chỉ đúng với xã hội xưa, còn ngày nay thì không đúng. 

2. Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa

Câu hỏi:

Các quan hệ từ (VD trong SGK, tr. 106) có diễn đạt đúng quan hệ ý nghĩa giữa các bộ phận trong câu không? Nên thay và, đế ở đây bằng quan hệ từ gì?

Gợi ý:

Các quan hệ từ: và, để trong VD không diễn đạt đúng ý nghĩa giữa các bộ phận trong câu (dùng quan hệ không thích hợp).

Có thể thay quan hệ từ: nhung, vì vào hai VD như sau:

– Nhà em ở xa trường nhưng bao giờ em cũng đến trường đúng giờ.

– Chim sâu rất có ích cho người nông dân vì nó diệt sâu phá hoại mùa màng.

3. Thừa quan hệ từ

Câu hỏi: Vì sao các VD trong SGK, tr.106, 107 thiếu chủ ngữ? Hãy chữa lại cho câu văn được hoàn chỉnh.

Gợi ý:

Các câu trong SGK, tr. 106,107 đưa ra thiếu chủ ngữ vì quan hệ từ đứng trước đã biến phần sau nó thành một cụm từ. Có thể sửa lại bằng cách bỏ quan hệ từ: qua, về ở đầu các câu văn như sau:

– Câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” cho ta thây công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái.

– Hình thức có thể làm tăng giá trị nội dung đồng thời hình thức có thể làm thấp giá trị nội dung.

4. Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết

Câu hỏi: Các câu in đậm (VD trong SGK, tr. 107) sai ở đâu? Hãy chữa lại cho đúng.

Gợi ý:

Các câu in đậm trong VD sai ở việc dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết, làm cho câu văn diễn đạt rườm rà, tối nghĩa.

Có thể chữa lại các câu cho đúng như sau:

– Nam là một HS giỏi toàn diện, cả về môn văn và môn toán. Thầy giáo rất khen Nam.

– Nó thích tâm sư với mẹ hơn là tâm sư với chị.

LUYỆN TẬP

Bài tập 1. Thêm quan hệ từ thích hợp (có thể thêm hoặc bớt một vài từ khác) để hoàn chỉnh các câu văn.

Gợi ỷ:

HS có thể tham khảo cách thêm các quan hệ từ trong các câu văn như sau:

– Nó chăm chú nghe kể cầu chuyện từ đầu đến cuối.

– Con xin báo một tin vui để cha mẹ vui lòng

Bài tập 2. Thay các quan hệ từ dùng sai trong các câu băng các quan hệ từ thích hợp.

Gợi ý:

HS có thề thay các quan hệ từ dùng sai trong các câu:

– Câu 1 thay quan hệ từ với bằng như.

– Câu 2 thay quan hệ tuy bằng dù.

– Câu 3 thay quan hệ qua cho bằng.

Bài tập 3. Chữa lại các câu văn cho hoàn chỉnh 

Gợi ý:

Chữa lại các câu văn bằng cách bỏ đi các quan hệ từ ở đầu câu ta sẽ được những câu văn hoàn chỉnh như sau:

– Bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.

– Câu tục ngừ “lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.

– Bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đôi với thiếu nhi.

Bài tập 4. Cho biết các quan hệ từ in đậm trong các bài tập dùng đúng hay sai?

Gợi ý:

– Những câu dùng đúng quan hệ từ:

+ Nhờ cố gắng học tập nên nó đạt thành tích cao.

+ Các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

+ Nếu trời mưa con đường này sẽ rất trơn.

– Những câu dùng sai quan hệ từ:

+ Tại nó không cẩn thận nên nó đã giải sai bài toán.

+ Chúng ta phải sống cho thế nào để chan hoà với mọi người.

+ Phải luôn luôn chống tư tưởng bo bo bảo vệ quyền lợi bản thân của mình.

+ Sông trong xã hội của phong kiến đương thời nhân dân ta bị áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo.

+ Giá trời mưa con đường này sẽ rất trơn. 

Bài tập 5. Trao đổi bài tập làm văn với bạn cùng lớp, đọc và nhận xét về cách dùng quan hệ từ trong bài làm của bạn. Nếu bài làm của bạn có sai sót thì góp ý với bạn cách chữa.

Gợi ý:

Tuỳ vào bài làm văn khác nhau, có thế phát hiện, trao đổi và nhận xét cách sử dụng quan hệ từ trong bài của bạn. Nêu sai nên góp ý cho bạn cách chữa.

Từ khóa: ,