Soạn bài chương trình địa phương lớp 6

SOẠN BÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Em hãy tìm đọc hoặc nghe các truyện dân gian của địa phương mình, điền tên các truyện đã đọc, đâ nghe vào phần ô để trống theo cách chia thể loại trong bảng sau:

Tên truyện

Nội dung kể về nhân vật nào

Thể loại

(Cổ tích, truyền thuyết…)

Gợi ý:

Truyện dân gian địa phương là chuyện được kể ở địa phương (tỉnh, thành phố, huyện, vùng quê…) nơi em ở.

Có thế sưu tầm truyện kể ở các đền chùa, đình, miếu, hoặc các di tích lịch sử, văn hóa khác ở địa phương em.

2. Sưu tầm một bài ca dao, vè (vãn vần) ở quê hương em.

Gơi ý:

Hỏi những người cao tuổi ở địa phương. Những người tham gia các sinh hoạt văn hóa truyền thông thường thuộc nhiều câu ca này.