Soạn bài lòng yêu nước

SOẠN BÀI LÒNG YÊU NƯỚC CỦA I-Li-A Ê-REN-BUA

I. MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI VÀ KHÓ

– I-li-a Ê-ren-bua (1891 – 1962) là nhà văn nổi tiếng của Liên Xô (trước đây). Ông còn là một nhà báo lỗi lạc.

Bài Lòng yêu nước được trích từ bài báo Thử lửa của I-li-a Ê-ren-bua viết vào cuối tháng 6 năm 1942, thời kì khó khăn nhất trong cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân Liên Xô chống phát xít Đức xâm lược (1941 – 1945).

– Bài văn thể hiện chân lí phổ biến: “Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất… Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc”. Từ một tình yêu những đối tượng rất nhỏ bé, gần gũi, tích tụ dần thành một tình cảm lớn lao, cao đẹp và thiêng liêng: lòng yêu nước. Chân lí ấy đã được nói lên đầy sức thuyết phục trong bài, chủ yếu không phải bằng lí lẽ mà bằng tình cảm thiết tha, sâu đậm và sự hiểu biết phong phú về Tổ quốc Liên bang Xô viết của tác giả. Chữ “tầm thường” tác giả dùng trong câu văn trên phải được hiểu với nghĩa “bình thường”, tức là lòng yêu nước không có gì là cao xa, mà rất gần gùi, dề hiểu, ai cũng có thế thực hiện được. Đó là: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phô nhỏ dô ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa có thảo nguyên có hơi rượu mạnh.

Vẻ đẹp thanh tú với những nét đặc sắc riêng của từng vùng, miền của đất nước Liên Xô đã được tác giả vẽ lên băng vài nét chính xác và đầy ấn tượng. Văn chính luận mà đầy ắp hình ảnh và đằm thắm yêu thương: bóng thuỳ dương tư lự ở U-crai-na, sương mù và dòng sông Nc-va rộng và đường bệ như nước Nga… E-ren-bua đã thổi lòng yêu nước của mình vào từng dòng chừ khiến cho nó phập phồng sự sống.

– Nội dung đoạn trích bài thơ Bài thơ Hắc Hải cua Nguyễn Đình Thi có nội dung chủ yếu ca ngợi vé đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Đát nước Việt Nam giàu đẹp; con người Việt Nam chịu nhiều đau thương, vất vả nhưng cũng rất mực anh hùng và giàu lòng yêu chuộng hoà bình.

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Nêu đại ý của bài văn

Gợi ý:

Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình yêu những gì thân thuộc, gần gũi, tình yêu gợi tình xóm làng, miền quê. Lòng yêu nước được thể hiện và thử thách trong cuộc chiên tranh chông ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc.

2. Đọc đoạn văn từ đầu đến lòng yêu Tổ quốc và hãy cho biết:

a) Câu mở đầu và câu kết đoạn.

b) Tìm hiếu trình tự lập luận trong đoạn văn.

Gợi ý:

a) Câu mở đầu: Lòng yêu nước ban đầu… thảo nguyên có hơi rượu mạnh. Câu kết đoạn là: Lòng yêu nhà … lòng yêu Tổ quốc.

b) Trình tự lập luận:

– Mở đầu: “Lòng yêu nước … vật tầm thường nhất” => Nêu ý từ khái quát đến thực tiền.

– Tiếp theo: Tình yêu quê hương trong một hoàn cảnh cụ thể: Chiến tranh. Người Xô viết nhận ra vẽ đẹp riêng, quen thuộc của quê hương mình. Tác giá đưa ra hàng loạt dần chứng về hình ảnh đặc sắc thể’ hiện nét đẹp riêng cua từng vùng trên đất nước Xô viết.

=> Lời lẽ rõ ràng, lí lẽ và cảm xúc hoà quyện rất sâu, hài hoà nên chân lí đưa ra không hề khô khan, xa vời mà chân thật, gần gũi. Điều này chứng tỏ tác gia là người rất yêu Tổ quốc.

Hình ảnh: “Ngôi sao đỏ trên đĩnh tháp điện Krem-li” là một biểu tượng đặc sắc, hào hùng của nước Nga.

– Câu: Dòng suối… Tổ quốc khái quát quy luật tự nhiên của sông, suôi… nhưng chu yếu dế đẫn tới chân lí thể hiện ở hình ảnh tiếp theo.

3. Nhớ đến quê hương, người dân Xô viết ở mỗi vùng đểu nhớ đến vẻ đẹp tiêu biểu của quê hương mình. Đó là những vẻ đẹp nào? Nhận xét về cách chọn lọc và miêu tả những vẻ đẹp đó.

Gơi ý:

Nhớ đến quê hương, người dân Xô viết ở mỗi vùng đều nhớ đến vẻ đẹp tiêu biểu của quê hương mình. Đó là những vẻ đẹp:

Vùng Bắc: Cánh rừng bên dòng sông Vi-na hay miền Xu-cô-nô, những đêm tháng sáu, tiếng “cô nàng” gọi đùa người yêu.

Xứ Ư-crai-na: Bóng thùy dương tư lự bên đường, trưa hè vàng ánh.

Xứ Gru-di-a: Khí trời của núi cao, tảng đá sáng rực, suôi óng ánh bạc, vị mát của nước đóng băng, rượu vang đựng trong túi da dê.

Thành Lê-nin-grát: Sương mù, dòng sông Nê-va, tượng chiến mã, lá hoa của công viên, nhừng con phố gắn liền với lịch sử.

Mát-xcơ-va: Điện Krem-li, các dãy phố cũ và mới.

Nhận xét: Tác giả đã chọn lọc hết sức chính xác các nét tiêu biểu của từng vùng. Điều này tạo cho nỗi nhớ quê hương có chiều sâu. Và’tổng hòa những nỗi nhớ ấy tạo cho người đọc cảm nhận được sự phong phú, đa dạng cua lòng yêu đất nước Xô viết trong mỗi người dân.

4. Gợi ý:

Bài văn nêu lên một chân lí phổ biến và sâu sắc về lòng yêu nước, đó là: “Lòng yêu nhà, yêu làng làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc”; và: không thể sống khi mất nước.

Từ khóa: ,