Soạn bài luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

8 lượt xem

SOẠN BÀI LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP

VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM

A. YÊU CẦU

Vận dụng kiến thức đã học, làm các bài tập trong SGK và thực hành viết đoạn văn tự sự có yếu tố miêu tả và biểu cảm.

B. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP PHẦN BÀI HỌC

Từ sự việc và nhân vạt đến đoạn vàn tự sự có yếu tố miêu tà và biểu càm

Cho các sự việc và nhân vật sau :

a) Chẳng may em đánh vỡ một lọ hoa đẹp.

b) Em giúp một bà cụ qua đường trong lúc đông người và nhiểu xe cộ đi lại.

c) Em nhận được một món quà bất ngờ nhân ngày sinh nhật hay ngày lễ, tết. Hãy xây dựng một đoạn văn tự sự có sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm.

Gợi ý ;

Xác định sự việc (chọn một trong ba sự việc trên), lựa chọn sự việc chính, lựa chọn nhân vật.

Lựa chọn ngôi kể : nên chọn ngôi kể thứ nhất, xưng “tôi” hoặc “em”.

Xác định thứ tự kê : câu chuyện bắt đầu từ đâu, diễn ra thế nào, kết thúc ra sao ?

Xác định các yếu tố miêu tả và biểu cảm dùng trong đoạn văn tự sự sẽ viết. Đặt các câu hỏi đê xác định các yếu tố miêu tả và biểu cảm :

Trường hợp (a) : Lọ hoa đẹp như thế nào (miêu tả) ? Khi làm vỡ, thái độ, tình cam của em ra sao (biểu cảm, suy nghĩ)?…

Trường hợp (b): Đó là một bà cụ thế nào? Cụ lúng túng, sợ sệt khi qua đường ra sao (miêu tả)? Tinh cảm và thái độ của em khi thấy cụ già như thế (biểu cảm)…

Trường hợp (c): Đó là một món quà như thế nào (miêu tả)? Bất ngờ ra sao? Cảm xúc của em như thế nào (biểu cảm) ?…

Viết thành đoạn văn kể chuyên, kết hợp các yếu tố biểu cảm sao cho hợp lí.

PHẦN LUYỆN TẬP

Bài tập 1. Cho sự việc và nhân vật sau đây: Sau khi bán chó, lão Hạc sang báo để ông giáo biết.

Hãy đóng vai óng giáo và viết thành một đoạn vàn kể lại giây phút lão Hạc sang báo tin bán chó với vẻ mặt và tâm trạng đau khổ.

Gợi ý

Em không cẩn viết đúng như lời văn của Nam Cao. Em dọc lại đoạn truyện này dể nám nội dung và với vai là ông giáo, em viết lại đoạn truyện bằng lời vãn của mình. Chú ý miêu tả vẻ mặt và tủm trạng đau khổ của lão Hạc khi sang báo tin cho mình biết về việc dà bán con chó.

Bài tập 2. Tìm trong truyện ngãn Lão Hạc của Nam Cao đoạn văn kô lại giây phút trên. Sau đó so sánh với đoạn văn của mình vừa viết đế rút ra nhận xét:

Đoạn văn của Nam Cao đã kết hợp yếu tò miêu tả và biêu cảm ờ chỗ nào ?

Những yếu tò miêu ta và biểu cảm dã giúp Nam Cao thể hiện dược điều gì?

Đoạn vãn của em dà kết hợp dược các yếu tô miêu tả và biểu cảm chưa ?

Gợi ý

Đoạn văn kể lại giáy phút lão Hạc sang báo tin bán chó với vẻ mặt và tâm trạng đau khổ trong truyện Lão Hạc của Nam Cao :

“Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lào bảo ngay :

Cận Vàng rồi rồi ông giáo ạ !

… Mật lão tự nhiên co nun lại. Những nếp nhân xô lại với nhăn, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lào nghẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc”…

Đoạn vãn kết hợp miêu tả và biểu cảm là : “Lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lào cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậc nước, tôi muốn ôm choàng lấy lào mà òa lớn khóc. Bây giờ thì tói không xót xa năm quyển sách của tôi quá như trước nữa. Tòi chỉ ái ngại cho lão Hạc.”

“Mặt lào tự nhiên co rúm lại. Những nếp nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một hên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc… “

Những yếu tố miêu tả và biểu cảm đã giúp Nam Cao thế hiện được hình ảnh, tâm trạng, tính cách nhân vật một cách sâu sắc, chân thực và sinh động.

Em tự so sánh với đoạn vãn mình vừa viết.