Soạn bài thư, điện chúc mừng và thăm hỏia

Soạn bài thư, điện chúc mừng và thăm hỏia

SOẠN BÀI THƯ, ĐIỆN CHÚC MỪNG VÀ THĂM HỎI

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

– Nắm được mục đích, tình huống và cách viết thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi.

– Viết được thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi.

– Bồi dưỡng tình cảm quan tâm, chia sẻ với người khác, thể hiện bằng việc viết thư (điện) chúc mừng, thăm hỏi kịp thời.

B. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI

I. Những trường hợp cần viết thư (điện) chúc mừng thăm hỏi

– Viết thư (điện) chúc mừng khi người nhận có sự kiện vui mừng, phấn khởi, thực sự có ý nghĩa.

– Viết thư (điện) thăm hỏi khi người nhận gặp những rủi ro, những điều không mong muốn như đau ốm, mất mát do thiên tai,…

– Khi người gửi vì điều kiện không trực tiếp đến tận nơi để chúc mừng, thăm hỏi và bộc lộ tình cảm được mới cần viết thư (điện).

II. Cách viết thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi có sự giống và khác nhau

1. Giống nhau: đều gồm 3 phần:

– Họ tên, địa chỉ người nhận.

– Nội dung.

– Họ tên, dịa chỉ người gửi.

2. Khác nhau: Nội dung chúc mừng khác với nội dung thăm hỏi.

III. Luyện tập

– HS tự làm các bài tập trong SGK.

– Luyện viết một lá thư chúc mừng và bức điện thăm hỏi nhân một sự kiện nào đó của bạn em (chú ý phần nội dung).