Soạn bài tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Soạn bài tìm hiểu chung về văn bản hành chính

SOẠN BÀI TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

I. THẾ NÀO LÀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH?

Câu hỏi 1: Đọc các văn bản trong SGK, tr. 107, 108 và trả lời các câu hỏi:

a. Khi nào người ta viết các văn bản thông báo, đề nghị và báo cáo?

b. Mỗi văn bản nhăm mục đích gì?

c. Ba văn bản ấy có gì giống và khác nhau? Hình thức trình bày của ba văn bản này có gì khác với văn bản truyện thơ mà em đã từng được đọc?

d. Em còn thấy loại văn bản nào tương tự như ba văn bản trên? 

Gợi ý:

a. Khi cần truyền đạt một vấn đề quan trọng nào đó xuống cấp thấp hơn, họãc muốn cho nhiều người biết thì dùng văn bản thông báo.

– Khi cần đề đạt một nguyện vọng chính đáng nào đó của cá nhân hay tập thể đối với cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền giải quyết thì người ta dùng vãn bản đề nghị.

– Viết báo cáo khi: cần thông báo một vấn đề gì đó lên cấp cao hơn thì người ta dùng văn bản báo cáo.

b. Mục đích của các loại văn bản trên:

– Thông báo: phô biến một nội dung nào đó.

– Vần bản đề nghị: đề xuất nguyện vọng, ý kiến nào đó.

– Báo cáo: tổng kết, nêu lên những gì đã làm để cấp trên biết.

c. Ba văn bản trên giống và khác nhau như sau:

– Giống nhau: Cả ba văn bản trên đều được trình bày theo một số mục nhất định (theo mẫu đã quy định sẵn).

– Khác nhau: về mục đích, nơi gửi và nội dung cụ thể được trình bày trong mỗi văn bản.

– Hình thức trình bày, ba văn bản trên khác so với các tác phẩm thơ văn ở chỗ: các tác phẩm thơ văn dùng hư cấu và tưởng tượng của các tác giả, vì vậy nó thường mang phong cách riêng của từng người, và ngôn ngữ cũng mang tính hình tượng cao. Còn văn bản hành chính thì phải rò ràng, chính xác, thống nhất theo khuôn mẩu, tuân theo số mục nhất định và không được viết theo sự hư câu, tưởng tượng.

Câu hỏi 3: Ba văn bản nêu trên, người ta gọi là văn bản hành chính. Từ việc trả lời các câu hỏi trên, em hãy rút ra đặc điểm của văn bản hành chính:

Gợi ý:

HS xem mục Ghi nhớ trong SGK.

II. LUYỆN TẬP

Trong các tình huống ghi ở SGK, tr.110, tình huông nào yêu cầu người ta phải viết loại văn bản hành chính? Tên mỗi loại văn bản tương ứng với mỗi trường hợp đó là gì?

Gợi ý:

Các tình huống phải viết văn bản hành chính:

– Có một sự kiện quan trọng sắp xảy ra, em phải cho mọi người biết sự kiện ấy. Trong trường hợp này phải viết thông báo.

– Muôn để cho thầy giáo chủ nhiệm biết được tình hình của lớp trong tháng qua, em phải viết báo cáo.

– Bị sốt không thể đến lớp được, em phải viết đơn xin phép nghỉ học.

– Muốn cô giáo chủ nhiệm tổ chức cho lớp đi tham quan một nơi nổi tiếng ở gần trường, cần viết giấy đề nghị.