Soạn bài trau dồi vốn từ

Soạn bài trau dồi vốn từ

SOẠN BÀI TRAU DỒI VỐN TỪ

Bài tập 1. Ôn lại các hình thức trau dồi vốn từ.

Gợi ý

Hình thức trau dồi vốn từ: rèn luyện để nắm đầy đủ và chính xác nghĩa của từ, biết thêm những từ mới, rèn luyện việc dùng từ.

Bài tập 2. Giải thích nghĩa của những từ ngữ sau: bách khoa toàn thư, bảo hộ mậu dịch, dự thao, đại sứ quán, hậu duệ, khẩu khí, môi sinh.

Gợi ý

– Bách khoa toàn thư. từ điển bách khoa, ghi đầy đủ tri thức của các ngành.

– Bảo hộ mậu dịch: chính sách bảo vệ sản xuất trong nước chống lại sự cạnh tranh của hàng hoá nước ngoài trên thị trường nước mình.

– Dự thảo: (động từ) thảo ra đổ đưa thông qua; (danh từ) bản thảo đưa ra để thông qua.

– Đại sứ quán: cớ quan đại diện chính thức và toàn diện của một nhà nước ở nước ngoài do một đại sứ đặc mệnh toàn quyền đứng đầu.

– Hậu duệ: con cháu của người đã chết.

– Khẩu khí: khí phách của con người toát ra qua lời nói.

– Môi sinh: môi trường sống của sinh vật.

Bài tập 3. Sửa lỗi dùng từ trong những câu sau:

a) Lĩnh vực kinh doanh béo bổ này dã thu hút sự đầu tư của nhiều công ti lớn trên thế giới.

b) Ngày xưa Duơng Lỗ đối xử đạm bạc với Lưu Bình là dể cho Lưu Bình thấy xấu hổ mà quyết chí học hành, lập thân.

c) Báo chí đã tấp nập đưa tin về sự kiện SEA Games 22 được tổ chức tại Việt Nam.

Gợi ý

Câu (a) dùng sai từ béo bổ (có lợi cho sức khỏe), nên sửa thành từ béo bở (mang lại nhiều lợi nhuận).

Câu (b) dùng sai từ đạm bạc (chỉ sự ăn uống hay cuộc sống ở mức độ tối thiểu), người viết muốn nói sự bạc bẽo trong cách đối xử của Dương Lỗ, vì thế nên sửa thành từ tệ bạc (sự vô ơn, không trọng tfnh, trọng nghĩa).

Câu (c) dùng sai từ tấp nập (đông người qua lại), sửa lại thành từ tới tấp (liên tiếp, dồn dập).

Từ khóa: ,