Soạn Văn Lớp 7 HK 1 & 2

7 lượt xem

HỌC TỐT NGỮ VĂN LỚP 7

Các bạn click vào link để đến bài soạn chi tiết nhé.

Like và share nếu cảm thấy bổ ích !!! 

Tuần 1:

 Soạn bài cổng trường mở ra của Lí Lan

 Soạn bài Mẹ tôi

 Soạn bài từ ghép

 Soạn bài liên kết trong văn bản

 

Tuần 2:

 Soạn bài cuộc chia tay của những con búp bê của Khánh Hoài

 Soạn bài  bố cục trong văn bản

 Soạn bài  mạch lạc trong văn bản

 

Bài 3:

 Soạn bài Ca dao, dân ca: những câu hát về tình cam gia đình, tình yêu quê hương đất nước, con người

 Soạn bài từ láy

 Soạn bài quá trình tạo lập văn bản

 

Tuần 4:

 Soạn bài những câu hát than thân

 Soạn bài những câu hát châm biếm

 Soạn bài đại từ

 Soạn bài luyện tập tạo lập văn bản

 

Tuần 5:

 Soạn bài sông núi nước Nam của Lý Thường Kiệt

 Soạn bài phò giá về kinh của Trần Quang Khải

 Soạn bài từ Hán Việt

 Soạn bài tìm hiểu chung về văn biểu cảm

 

Tuần 6:

 Soạn bài buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra của Trần Nhân Tông

 Soạn bài bài ca Côn Sơn

 Soạn bài từ Hán Việt (tiếp theo)

 Soạn bài đặc điểm của văn bản biểu cảm

 Soạn bài đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm

 

Tuần 7:

 Soạn bài sau phút chia li của Đoàn Thị Điểm

 Soạn bài bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương

 Soạn bài quan hệ từ

 Soạn bài luyện tập cách làm bài văn biểu cảm

 

Tuần 8:

 Soạn bài Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan

 Soạn bài bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến

 Soạn bài chữa lỗi về Quan hệ từ

 

Tuần 9:

 Soạn bài xa ngắm thác núi lư của Lí Bạch

 Soạn bài từ đồng nghĩa

 Soạn bài cách lập ý của bài văn biểu cảm

 

Tuần 10:

 Soạn bài cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh của Lí Bạch

 Soạn bài ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê của Hạ Tri Chương

 Soạn bài từ trái nghĩa

 Soạn bài luyện nói: văn biểu cảm về sự vật, con người

 

Tuần 11:

 Soạn bài bài ca nhà tranh bị gió thu phá của Đỗ Phủ

 Soạn bài từ đồng âm

 Soạn bài các yếu tố tự sự miêu tả trong văn biểu cảm

 

Tuần 12:

 Soạn bài Cảnh khuya và Rằm tháng giêng của Hồ Chí Minh

 Soạn bài thành ngữ

 Soạn bài cách làm văn biểu cảm về tác phẩm văn học

Tuần 13:

 Soạn bài tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh

 Soạn bài điệp ngữ

 Soạn bài luyện nói: phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

 Soạn bài làm thơ lục bát

 

Tuần 14:

 Soạn bài một thứ quà của lúa non: Cốm

 Soạn bài chơi chữ

 Soạn bài chuẩn mực sử dụng từ

 Soạn bài ôn tập văn biểu cảm

 

Tuần 15:

 Soạn bài Sài Gòn tôi yêu của Minh Hương

 Soạn bài mùa xuân của tôi của Vũ Bằng

 Soạn bài luyện tập sử dụng từ

 

Tuần 16:

 Soạn bài ôn tập tác phẩm trữ tình

 Soạn bài ôn tập phần Tiếng Việt

 Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

 

Tuần 17:

 Soạn bài ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)

 Soạn bài ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

 Soạn bài chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

 

Tuần 18:

 Soạn bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

 Soạn bài chương trinh địa phương

 Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận

 

Tuần 19:

 Soạn bài tục ngữ về con người và xã hội

 Soạn bài rút gọn câu

 Soạn bài đặc điểm của văn bản nghị luận

 Soạn bài đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

 

Tuần 20:

 Soạn bài tinh thần yêu nước của nhân dân ta

 Soạn bài câu đặc biệt

 Soạn bài bố cục và phương pháp nghị luận trong bài văn nghị luận

 Soạn bài luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

 

Tuần 21:

Soạn bài sự giàu đẹp của tiếng Việt

Soạn bài thêm trạng ngữ cho câu

Soạn bài tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

 

Tuần 22:

 Soạn bài thêm trạng ngữ cho câu

 Soạn bài cách làm bài văn lập luận chứng minh

 Soạn bài luyện tập lập luận chứng minh

 

Tuần 23:

 Soạn bài đức tính giản dị của Bác Hồ

 Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

 

 

Tuần 24:

 Soạn bài ý nghĩa văn chương

 Soạn bài chuyển câu chủ động thành câu bị động

 Soạn bài luyện tập viết đoạn văn chứng minh

 

Tuần 25:

 Soạn bài ôn tập văn nghị luận

 Soạn bài dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

 Soạn bài tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

 

Tuần 26:

 Soạn bài sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn

 Soạn bài cách làm bài văn lập luận giải thích

 Soạn bài luyện tập lập luận giải thích

 

Tuần 27:

 Soạn bài những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu

 Soạn bài dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

 Soạn bài luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề

 

Tuần 28:

 Soạn bài ca Huế trên sông Hương

 Soạn bài liệt kê

 Soạn bài tìm hiểu chung về văn bản hành chính

 

Tuần 29:

 Soạn bài Quan Âm Thị Kinh

 Soạn bài dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

 Soạn bài văn bản đề nghị

 

Tuần 30:

 Soạn bài ôn tập phần Văn

 Soạn bài dấu gạch ngang

 Soạn bài ôn tập phần Tiếng Việt

 Soạn bài văn bản báo cáo

 

Tuần 31:

 Kiểm tra văn học

 Soạn bài luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

 Ôn tập phần Tập làm văn

 

Tuần 32:

 Ôn tập phần Tiếng Việt

 Kiểm tra tống hợp cuối năm

 Ôn tập phần Tiếng Việt

 Kiểm tra tổng hợp cuối năm

 

Tuần 33:

 Chương trình địa phương (Phần văn và Tập làm văn- Tiếp theo)

 Hoạt động ngữ văn

 

Tuần 34:

 Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt – Rèn luyện chính tả)

Từ khóa: , , , ,