Soạn Văn Lớp 8 (HK 1 & HK 2)

HỌC TỐT NGỮ VĂN LỚP 8

Hướng dẫn các bạn soạn văn lớp 8 HK 1 và HK 2 đầy đủ và chi tiết cho cả năm.

Hãy like và share cho bạn bè mình cùng học nhé !! 

HỌC KỲ I

Bài 1

 Tôi đi học của Thanh Tịnh

 Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

 Tính thống nhất về chù đề của văn bản

Bài 2

 Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu) của Nguyên Hồng

 Trường từ vựng

 Bố cục của văn bản

Bài 3:

 Tức nước vỡ bờ (trích Tắt đèn) của Ngô Tất Tố

 Xây dựng đoạn văn trong văn bản

 Bài viết số 1 lớp 8

Bài 4:

 Lão Hạc của Nam Cao

 Từ tượng hình, từ tượng thanh

 Liên kết các đoạn văn trong văn bản

Bài 5

 Từ địa phương và biệt ngữ xã hội

 Tóm tăt văn bản tự sự

 Luyện tập tóm tăt văn bản tự sự

Bài 6

 Cô bé bán diêm (trích) của An-Đéc-Xen

 Trợ từ, thán từ

 Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

Bài 7

 Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-hô-tê) của Xéc-Van-Tét

 Tình thái từ

 Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 8:

 Chiếc lá cuối cùng (trích) của O Hen-ri

 Chương trình địa phương (phấn Tiếng Việt)

 Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 9:

 Hai cây phong (trích Người thầy đầu tiên) của Ai-Ma-Tốp

 Nói quá

 Bài viết số 2 lớp 8

Bài 10:

 Ôn tập truyện kí Việt Nam

 Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

 Nói giảm, nói tránh

 Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 11:

 Câu ghép

 Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Bài 12:

 Ôn dịch, thuốc lá của Nguyễn Khắc Viện

 Câu ghép (tiếp theo)

 Phương pháp thuyết minh

Bài 13:

 Bài toán dân số

 Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

 Đề văn thuyết minh và cách làm văn thuyết minh

Bài 14:

 Chương trình địa phương (Phần Văn)

 Dấu ngoặc kép

 Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng

 Bài viết số 3 lớp 8

Bài 15

 Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu

 Đập đá ở Côn Lôn của Phan Châu Trinh

 Thuyết minh về một thể loại văn học

Bài 16:

 Muốn làm thằng Cuội

 Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt

Bài 17:

 Hai chữ nước nhà (trích) của Trần Tuấn Khải

 Hoạt động ngữ văn: Tập làm thơ bảy chữ

 * Đề Kiểm Tra Ngữ Văn Lớp 8 Cuối Học Kì

HỌC KỲ II

Bài 18:

 Nhớ rừng của Thế Lữ

 Ông Đồ của Vũ Đình Liên

 Câu nghi vấn

 Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

Bài 19:

 Quê hương của Tế Hanh

 Khi con tu hú của Tố Hữu

 Câu nghi vấn (tiếp theo)

 Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)

Bài 20:

 Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh

 Câu cầu khiến

 Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

 Ôn tập về văn bản thuyết minh

Bài 21:

 Ngắm trăng (Vọng nguyệt) của Hồ Chí Minh

 Đi đường (Tẩu lộ) của Hồ Chí Minh

 Câu cảm thán

 Câu trần thuật

 Bài viết số 5 lớp 8

Bài 22:

 Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu) của Lý Công Uẩn

 Câu phủ định

 Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

Bài 23:

 Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn

 Hành động nói

Bài 24:

 Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo) của Nguyễn Trãi

 Hành động nói (tiếp theo)

 Ôn tập về luận điểm

Bài 25:

 Bàn luận về phép học (Luận học pháp) của La Sơn Phu Tử

 Viết đoạn văn và trình bày luận điểm

 Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

 Bài viết số 6 lớp 8

Bài 26:

 Thuế máu (trích Bàn án chế độ thực dân Pháp) của Nguyễn Ái Quốc

 Hội thoại

 Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

Bài 27:

 Đi bộ ngao du (trích Ê-min hay về giáo dục) của Ru-Xô

 Hội thoại (tiếp theo)

 Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Bài 28

 Kiểm tra Văn

 Lựa chọn trật tự từ trong câu

 Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tá trong văn nghị luận

Bài 29:

 Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (trích Trương giá học làm sang)

 Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)

 Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào văn nghị luận

Bài 30

 Chương trình địa phương (phần Văn)

 Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc)

 Bài viết số 7 lớp 8

Bài 31

 Tổng kết phần Văn

 Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt

 Văn bản tường trình

 Luyện tập làm văn bản tường trình

Bài 32

 Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt (tiếp theo)

 Văn bản thông báo

Bài 33

 Tổng kết phần Văn (tiếp theo)

 Chương trình địa phương (phẩn Tiếng Việt)

 Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài 34

 Tổng kết phần Văn (tiếp theo)

 Luyện tập làm văn bản thông báo

 Ôn tập phần Tập làm văn

 * Đề kiểm tra cuối học kì II (Tham khảo)

—————- HẾT —————– 

Từ khóa: , , , ,